گیاهان داروئی
خواص انواع گیاهان داروئی

 

شیرین بیان

 

 

گل ختمی

 

 

زنجبیل

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۶/۰۵ ساعت ۰ قبل از ظهر |

خواص موسیر

 

گياه موسير

 

 

اين گياه گونه هاي بسيار زياد و استفاده هاي خوراكي دارد. ريشه و پياز گياه بعد از انجام يكسري اقدامات خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين صورت كه آنها را به شكل رشته هاي بسيار نازك در آورده و در مسير آب سرد قرار مي دهند تا تلخي كه در پياز آن هست از بين برود، آنرا در آفتاب خشك مي كنند تا به عنوان چاشني غذايي مصرف شود.

عمدتاً مناطق رويش اين گياه در غرب ايران، كوهستانها و مناطق برف گير مي باشد و فصل رويش اين گياه از اواسط فروردين ماه تا پايان خرداد ماه است.

اين گياه به صورت محلي به عنوان مُليّن، خلط آور و آرامش بخش استفاده مي شود

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۳ بعد از ظهر |

خوا ص نعنا

 

گياه نعناع

 

 

نعناعي كه به عنوان سبزي خوردن مصرف مي كنيم با نعناعي كه به صورت خودرو در كوه مي رويد متفاوت است. البته از نظر شكل ظاهري تقريباً شبيه هم هستند و از نظر بو، طعم و مزه تقريباً نزديك به هم هستند ولي از نظر موارد درماني آنچه كه در كوه مي رويد غني تر و مؤثر تر است.

البته خوردن نعناعي كه پرورش داده مي شود و به عنوان سبزي خوردن مورد استفاده قرار مي گيرد با غذاي روزانه مخصوصاً غذاي ظهر توصيه مي شود.

در مواردي كه ناراحتيهاي معده وجود دارد اين نعناع تازه و تميز نه تنها معده را ناراحت نمي كند بلكه درمان كننده ي ناراحتي معده هم مي باشد.

اصولاً اگر ما همراه غذا از سبزيهاي تازه به خصوص سبزيهايي كه رويش آنها به صورت خودرو مي باشد استفاده كنيم قطعاً نتايج خوبي خواهيم داشت.

نعناع كوهي يا نعناع فِري از نظر كاربرد و خواص از نعناع معمولي كه به صورت كشت استفاده مي شود بسيار عالي تر، قوي تر و مؤثرتر است. اين داروي گياهي براي موارد سيستمهاي عصبي مثل بيخوابي، كم خوابي و ناراحتيهاي شبانه يك داروي موثر است. ضد اضطراب، ضد هيستري و همچنين مقوي معده است و همچنين برطرف كننده ناراحتيهاي معده و روده به صورت اعم از گازهاي روده و معده و چه ترش كردن و آرغ زدن مي باشد.

همچنين اين گياه داروي خوبي براي سكسكه است و با خوردن يك مقدار خشك اين دارو سكسكه مي تواند مهار و كنترل شود.

اين گياه در دامنه ها و در ارتفاعات متوسط رويش دارد. بو و عطر بسيار نافذي دارد و در كرمهايي كه براي پوست ساخته مي شود مورد استفاده قرار مي گيرد.

این گیاه، گلهاي ريز و آبي رنگي دارد و قسمتهاي مورد استفاده اين گياه، گل، برگ و ساقه آن است.

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۳ بعد از ظهر |

خواص گل گاو زبان (به بلوچی چرماهنگ)

گياه گل گاو زبان

 

 

اين گياه در حال حاضر هم به صورت صنعتي كشت مي شود و هم به صورت خودرو در طبيعت وجود دارد و يكي از گياهان مفيد و مؤثر براي بعضي از بيماريهاست.

مصارف دارويي اين گياه بصورت محلي بدين صورت است كه گلهاي آبي اين گياه را خشك كرده و دم كرده ي آن را مورد استفاده قرار مي دهند. در سرماخوردگي به عنوان معرق و افزايش دهنده فشار خون مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين اين گياه خاصيت آرام بخشي نيز دارد.

اين گياه اگر با دو گياه ديگر مثل سنبله تيو و ليمو اماني دم کرده و خورده شود، براي خانمهاي حامله بسيار مفيد و تقويت كننده است.

اين گياه در مورد بيماريهاي دستگاه تنفسي و حتي در رابطه با برونشيت، سرفه، زكام و آبريزش بيني مي تواند داروي مؤثري باشد.

اين گياه همچنين ادرارآور و معرق است لذا براي كليه، مثانه و بطور كلي براي مجاري ادراري داروي مفيدي است.

اين گياه باعث كاهش تب مي شود و در تمام موارد تب مثل سرخك، مخملك، آبله، كهير و تبهاي ديگر مي تواند مفيد باشد.

اين گياه در تمام مناطق رويش دارد و داراي چندين گونه است و فصل گل دهي اين گياه از اواسط ارديبهشت ماه تا پايان خرداد ماه است.

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۳ بعد از ظهر |

درباره پايگاه گياهان دارويي

 

گياهان دارويی از ارزش و اهميت خاصی در تأمين بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پيشگيری از بيماريها برخوردار بوده و هستند. اين بخش از منابع طبيعی قدمتی هم پاي بشر داشته و يكی از مهمترين منابع تأمين غذايی و دارويی بشر در طول نسلها بوده اند. از نقطه نظر تاريخی، گياهان اهميت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقيقات وسيعی برای يافتن فرآورده ها و مواد طبيعی دارويی گياهی در طول تاريخ انجام شده اما نكته حائز اهميت اينجاست كه تنها كمتر از  10% از مجموع 250000 گونه گياهی جهان برای بيش از يك عملكرد زيست شناختی، شناسايی و مورد استفاده قرار گرفته اند. به عبارت ديگر بر اساس آمارهای منتشره توسط (WHO) ، تنها بين 35 تا 70 هزار گونه گياه دارويی در طول زمان برای حداقل يك يا چند بار مورد مصرف قرار گرفته است. در حال حاضر، 25% از داروهای موجود، منشأ گياهی دارند و 12% داروها نيز از منابع ميكروبی ساخته شده اند. پتانسيل توليد داروهاي گياهی در طبيعت بسيار بالاست. برای نمونه گفته ميشود 125000 گونه گياه دارويی در جنگلهای استوايی جهان يافت ميشود. ارزش اقتصادی و تجاری گياهان دارويی فوق العاده زياد است. در بعضی آمارها ارزش تجارت جهانی گياهان دارويی بالغ بر 43ميليارد دلار در سال برآورد شده و طی آمار منتشره در اينترنت فروش فرآورده های گياهی در سال 1997 بالغ بر 3/24 ميليارد دلار آمريكا بوده است. 
گرايش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گياهی و به طور كلی فرآورده های طبيعی به ويژه در طی سالهای اخير روبه افزايش بوده و مهمترين علل آن، اثبات اثرات مخرب و جانبی داروهای شيميايی از يك طرف و ايجاد آلودگيهای زيست محيطی كه كره زمين را تهديد ميكند از سوی ديگر بوده است. بيش از 60% مردم آلمان و بلژيك و 74% انگليسيها تمايل به استفاده از درمانهای طبيعی گياهی دارند. ضمن اينكه طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بر 80% مردم جهان به ويژه در كشورهای در حال توسعه و نواحی فقير و دور افتاده عمده ترين نيازهای درمانی خود را از گياهان دارويی تأمين ميكنند. از سوی ديگر گياهان دارويی جزء ذخاير و منابع طبيعی هستند و بسياری از كشورها كم يا زياد از يك چنين منبعی برخوردارند كه نوع، تعداد و تنوع گونه های گياهی بر اساس شرايط و موقعيت جغرافيايی هر منطقه متفاوت است. متأسفانه سودآوري های كلان اقتصادی و توجه روز افزون به تجارت جهانی گياهان دارويی، مشكلات و مسائل ناگواری را برای اين منابع به وجود آورده و نسل گونه های گياهی را با خطر انقراض مواجه ساخته است. چرا كه بخش عظيمی از تجارت، مربوط به گونه های گياهی دارويی است كه از طبيعت جمع آوری شده و بعضا با شيوه های نادرست، نه تنها به انقراض نسل گونه ها می انجامد بلكه تنوع زيستی منطقه و جهان را نيز با خطر نابودی مواجه می سازد.
استفاده مطلوب، منطقی و بهينه از اين منابع كه به لحاظ فناوری بسيار كم هزينه تر و ساده تر از صنايع دارويی شيميايی است، می تواند ضمن تأمين بخشی از نيازهای عمده بهداشتی و درمانی جامعه از خروج مقادير متنابهی ارز جلوگيری نموده و مانع گسترش وابستگی به بيگانگان شود. بنا بر اين با اتخاذ سياستها و راهكارهای مناسب و مبتنی بر يك شناخت واقع گرايانه از وضعيت موجود اين منابع و كاربرد روشهای علمی و صحيح در تمام ابعاد اعم از كاشت، داشت، برداشت و بهره برداری صنعتی و اقتصادی آن، چه از طبيعت وچه به صورت كشت مكانيزه، ميتوان به دركی واقعی و اصولی در خصوص نقش و بازدهی گياهان دارويی در جوامع رو به رشدی همچون ايران رسيد و علاوه بر حفظ و حراست از اين سرمايه های ملی به شكوفايی و توسعه پايدار جامعه نيز دست يازيد.

ترکیبات مهم گیاهان دارویی

هر ماده که در گیاهی پیدا می‌شود دارای نقش خاصی در گیاه می‌باشد. ماده می‌تواند در ساختمان گیاه برای انجام اعمال حیاتی بکار رفته باشد، ماده می‌تواند در ساختار خواص فیزیکی و شیمیایی گیاه نقش داشته باشد.
 

 • روغنهای عطری: مواد عطری ، درمان بخش تمیز کننده، ضد عفونی کننده، محرک اشتها ، هضم کننده غذا ، ضد درد ، ضد نفخ معده و روده و ضد اسپاسم عضلانی می‌باشند.
   

 • آلکالوئیدها: انواع مواد مخدر از جمله مرفین ، کدئین و کوکائین در شمار آلکالوئیدها هستند. هر کدام از این مواد نقش مخصوص و معین د درمان بیماریها دارند.
   

 • مواد پروتئینی: مواد پروتئینی از ترکیب اسیدهای آمینه ایجاد شده‌اند نصف اسیدهای آمینه را انسان قادر به سنتز آنها نیست و باید توسط تغذیه گیاهی و جانوری وارد بدن شوند.
   

 • مواد تلخ مزه: بسیاری از گیاهان دارای مزه تلخ مزه هستند مانند کاسنی که خواص دارویی و درمانی دارد. مواد تلخ مزه غیر سمی محرک اشتها بوده و تحرک کننده بسیاری از اندامهای برای فعالیت بیشتر مانند کبد و کیسه صفرا هستند.
   

 • فلاونوئیدها: فلاونوئیدها مواد موثری هستند که عمدتا در گیاهان عالی یافت می‌شوند این مواد انواع سموم در بدن را خنثی می‌کنند.

 • تاننها: خاصیت ضد درد دارند، لثه‌ها و پوست دهان را محکم و تمیز می‌کنند. اثر مثبت روی جدار معده و روده‌ها دارند.
   

 • مواد لعاب‌دار: وظیفه این مواد این است که مایعات را به این مواد متصل می‌کنند. این مواد موجب کاهش کلسترول خون می‌شوند. گیاه پنیرک ، ختمی و بارهنگ ، غنی از مواد لعاب‌دار هستند.
   

 • از دیگر مواد موجود در گیاهان دارویی‌ می‌توان به ویتامینها ، اسیدهای گیاهی و قندها اشاره کرد.

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۳ بعد از ظهر |

1)خواص اسپند قرمز

امراض معده وطحال را مفيد است مدر بول وحيض است خوردنش چشم را براق  مي كند وبراي تحليل آما سهاي و زخم ها خيلي مفيد است .

2)خواص تخم خسكدانه

برگ آ؛ن با حنا آميخته وبر شگاف پا بمالد جوشانده تخم او مدر حيض وبول است ،تخم او سائيده وبا انجير آميخته و صبح وشام مقداري بخورد مصفي بلغم وسينه است.

3)خواص پياز

مقوي با است واز هواهاي وبائي دافع است مدر بول وحيض است دافع سموم است ونوع سفيد آن بهتر است وآب فشرده آن براي چشم ودرد گوش مفيد است وتخم او مخرج كرم دندان وقاتل آن است.

واگر آب ان را بعد از افشردن وغربال كردن براي خارش چشم خيلي مفيد است وبو كردن آن امراض وبائي رزا مفيد است واگر آنرا وبر جاي كه كژدم گزيده كوفته وببندد سم اورا زائل ميكند .واگر نمك طعام را در اب پياز حل كرده وبر برص ودانه هاي  بواسير بمالد خيلي مجرب وآزموده است

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴ بعد از ظهر |

مختصری از خواص گشنیز وزیره

1)خواص زيره

 

اگر زيره را سائيده ودرسركه مخلوط كرده در بيني استنشاق كند رعاف را بند ميكند،قطره خائيدهخ شده  آن خون چشم را بند ميارد وبه همراه آقب وسركه خوردن تنگي نفس را بند ميارد ،تقطير ادرار وحيض را مفيد است واگر زيره را سائيده ودر جراحت بنهد آن را مندمل مي گرداند

2)فوايد گشنيز

چكاندن قطره آن در چشم بيماري آبله وسرخك رات خيلي مفيد است وچشم رتا محفوظ ميكند واز زردي چشم جلوگيري ميكند وبراي كرم ودرد دندان خيلي مفيد است ،خائيدن اوبوي بد دهان را از خوردن چيزي كه بو ميكند را رفع ميكند ماليدن آن خون وفساد دندان را دفع ميكند وبراي تنگي نفس وسرفه وخفقان 7مثقال (هر مثقال 5/4گرم ميباشد)تخم او سائيده وبا شكر آميخته وسرصبح بخورد.

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۵/۲۸ ساعت ۰ قبل از ظهر |

پخش اهنگ  علی لهراسبی

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳ بعد از ظهر |

در بیان اخلاط اربعه بدن انسان
۱)علامت غلبه صفرا

از لمس کردن بدن بیمار گرم معلوم می شود وبدن وچشمهای مریض و زبان مریض زرد میشود.دهان خشک وبینی سوزش میدهد وار هر دو سوراخ بینی مریض هوای گرم بیرون میگردد.وتشنگی وگرسنگی زیاد وحالت تهوع ماید سوزش وزردی در ادرار دیده میشود ونبض مریض تند میگردد .وسوء عاضمه پیدا میکند وزیادی خمیازه ووآروغ گرم از سینه اش بر میاید.

۲)علامت غلبه خون

ازرسانیدن دست به مریض بدنش سرد معلوم میشود وتمام بدن را سنگینی فرا میگیرد وخواب بسیار وکندی حواس پیدا میشود ودهان شیرینُوبدن سرخ وسرخی ادرار وزیادتی حرکت نبض وخندیدن زیاد وبر امدن جوشهای زیاد در بدن وآمدن خون از بینی ودهان.

۳)علامات غلبه سودا

لاغری وسیاهی بدن وغلیظ شدن خون وزیاد شدن فکر وبی خوابی وخستگی زیاد وتیرگی زبان وکم بودن ادرار ورقیق بودن ان در اول وغلیظ گشتن ان در اخر زیادی نفخ شکم داشتن اشتهای کاذب وثقیل بودن حرکت نبض ودر خواب اشیای سیاه دیدن.

۴)علامات غلبه بلغم

نرمی وسفیدی وزردی ظاهر بدن وسفیدی چشم وزبان وسنگینی اعضاء وزیاد بودن خواب وضعف داشتن در هضمُ ورطوبت بینی سفیدی ادرار وآب دهان ونرم سست بودن حرکت نبض

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲ بعد از ظهر |

نسخ دارویی صد درصد تضمینی

برای سنگ کلیه:

رازيانه 20 گرم، اذخر 10 گرم، کاکل ذرت 15 گرم، کالنج يا عروسک پشت پرده 10 گرم، باکس گيلاس 15 گرم، خارخسک 20 گرم، تخم جعفري 20 گرم، تخم کرفس 20 گرم.

تمام اين مواد را باهم مخلوط کرده، سپس سه قاشق غذا خوري از آنها را با چهار ليوان آب دم کرده و کمي بجوشانيد. آنگاه صبح و ظهر و شب قبل از غذا يک ليوان ميل کنيد.

2)برای کمبود نطفه:

تخم شاهي 100گرم، تخم کلم 50 گرم، تخم پياز 100 گرم، تخم هويج 100 گرم، تخم تره 50 گرم، سياهدانه 50 گرم، زيره کرماني 50 گرم، کنجد 100 گرم.

همه را نرم کوبيده، صبح و ظهر و شب بعد از هر غذا يک قاشق غذا خوري با شير استفاده نمايد. (البته اگر سه روز با آب هويج و سه روز با شير مصرف شود خيلي بهتر است). همچنين همزمان روزانه 200 گرم خارخسک کوبيده را با 250 گرم نخود به مدت 24 ساعت بخيسانيد، سپس اين خيسانده را در نيم کيلو شير بپزيد تا شير تمام شود و نخودها پخته شود. آنگاه نخودها را جدا کرده و به مدت سه روز ميل نماييد.(بايد توجه کنيد که فقط نخودها را مصرف نماييد زيرا بقيه قابل مصرف نمي باشند.)

3درمان نازائی

تخم پياز 30 گرم، تخم هويج 30 گرم، تخم ترب 30 گرم، تخم شاهي 30 گرم، بادام زميني 250 گرم، مغز گردو 250 گرم، جوانه گندم 100 گرم، رعشه برنج 100 گرم.

همه اين مواد را آسياب کرده و با عسل مخلوط نماييد، سپس صبح و ظهر و شب يک قاشق غذا خوري بعد از هر غذا ميل نماييد. همچنين مصرف سمنو به دليل داشتن انواع ويتامين ها مخصوصاً ويتامين براي زن و مرد نابارور و نازا مفيد مي باشد.

4)برای تپش فلب

سنبل الطيب 20 گرم، رازيانه 20 گرم، ناخنک 30 گرم، بادرنجويه 30 گرم، اسطوخودوس 20 گرم.

اين مواد را آسياب کرده و يک قاشق غذا خوري در دو ليوان آب دم کنيد و کمي بجوشانيد و قبل از هر وعده غذايي دو استکان ميل کنيد.

5)برای سردرد های میگرنی

بادرنجويه 15 گرم، اسطوخودوس 25 گرم، تخم گشنيز 15 گرم، مرزنگوش 10 گرم، سداب 10 گرم.

اين مواد را نرم آسياب کنيد و در دو ليوان آب دم کرده و کمي بجوشانيد. سپس قبل از هر غذا دو استکان ميل کنيد و 10 گرم پونه را جوشانده و صاف کنيد، آنگاه آب آن را مرتب به پيشاني بماليد.

6)درمان گیاهی گواتر

بادرنجويه 15 گرم، بابونه 15 گرم، بهار نارنج 15 گرم، اسطوخودوس 25 گرم، تخم گشنيز 10 گرم.

يک قاشق غذاخوري از اين مواد را در دو ليوان آب دم کنيد و کمي بجوشانيد سپس قبل از هر غذا دو استکان ميل کنيد.

7)زیادی موی صورت

زرنيخ سرخ 5 گرم، سياهدانه 10 گرم، سير 5 گرم.

تمام مواد را نرم آسياب کند و يک قاشق مرباخوري از آن را در نصف ليوان سرکه بجوشانيد. پس از کندن موها، جاي آن را با اين داروها ماساژ دهيد. اين عمل را چندين روز تکرار کنيد تا دوباره موها برويد و باز آنها را کنده و دوباره به جاي آنها دارو را بماليد. اين طرز عمل بايد تا حصول نتيجه ادامه داشته باشد. توجه داشته باشيد که خيلي با فشار داروها را بر روي پوست نماليد زيرا ممکن است حساسيت بدهد يا پوستتان را زخم کني

8)برای سوزش ادرار

 خرفه   10گرم، تخم کاسني 5 گرم، کاکنج 5 گرم، تخم ترشک 10 گرم.

تمام اين مواد را نرم بکوبيد و بعد از هر غذا يک قاشق مربا خوري در کمي ماست حل کرده و ميل نماييد. نسخه ديگري که مي توانيد براي درمان اين بيماري استفاده کنيد بدين صورت است:

ناخنک 15 گرم، مرزنجوش 15 گرم، خارخسک 2 گرم، گل نيلوفر 10 گرم.

تمام اين مواد را مخلوط کرده و نصف آن را در شش ليتر آب ريخته و بجوشانيد.

سپس آن را صاف کنيد و در آب گرم صاف شده آن بنشينيد و اين عمل را بايد تا مدت بهبودي بيماري استفاده کنيد. آب جعفري، گشنيز و کاهو را گرفته و هر وعده نصف ليوان بخوريد. اگر از عرق کاسني روزي سه استکان بنوشيد بسيار مفيد مي باشد.

9)برای سنگ کیسه صفرا

      کاکل ذرت 50 گرم، برگ جعفري خشک شده 50 گرم، سياوشان 25 گرم.

دو قاشق غذا خوري در سه ليوان آب دم کره کمي بجوشانيد و قبل از هر غذا دو استکان ميل کنيد.

10)برای بد بوی عر ق بدن::

100 گرم مردار سنگ را با هاون کوبيده و با پنبه به محل بد بو که بيشتر زير بغل، کشاله ران ها و زير پستانها مي باشد روزي سه مرتبه بماليد. اين نسخه بسيار کار ساز بوده است و نتايج سودمندي داشته است.

11)برای ازدیاد شیر مادر

رازيانه 35 گرم، زيره سبز 35 گرم، تخم شنبليله 30 گرم.

همه اين مواد را آسياب کنيد و صبح و ظهر و شب يک قاشق مرباخوري پر در شير حل کنيد و ميل نماييد اگر نمي توانيد شير مصرف کنيد آن را با آب بخوريد.

12)برای ناراحتی زخم معده واثنی عشر

ریشه شيرين بيان 40 گرم، بومادران 20 گرم، ريشه سوسن يا اريسا 20 گرم.

ريشه ها را ابتدا آسياب کنيد و با داروها مخلوط کنيد. سپس هرروز صبح يک قاشق غذاخوري در دو ليوان آب دم کنيد و کمي بجوشانيد و از اين جوشانده قبل از هر غذا دو استکان ميل نمائيد.

13)کیست های تخمدان

تخم کاهو 20گرم، تخم جعفري 15 گرم، تخم پياز 10 گرم، رازيانه 15 گرم،

تخم شاهي 20 گرم، تخم کرفس 15 گرم.

همه را آسياب کنيد و صبح و ظهر و شب يک قاشق غذاخوري سرخالي همراه با شير و سه روز همراه با آب هويج و با کمي قند يا شکر ميل نمائيد. يا اينکه مي توانيد 1 کيلو ميوه کاج را نيم کوب کنيد و يک ساعت بجوشانيد. آب آن را در ظرف بزرگي بريزيد و صاف کنيد. سپس گرم گرم به مدت نيم ساعت در آن بنشينيد و هر چه اين محلول گرمتر باشد بهتر است. هر شب و هر روز به مدت يک هفته اين کار را انجام دهيد.

14)برای نفخ شکم

تخم شويد 10 گرم، زنيان 10 گرم، آويشن 5 گرم، باديان 10 گرم.

همه اين مواد را آسياب کنيد و بعد از هر غذا يک قاشق مرباخوري در کمي ماست حل کرده و ميل نمائيد. اين دسته از افراد بايد از مصرف سبزيجات خام و حبوبات پرهيز نماند و از مصرف غذاهاي سرخ کرده نيز خودداري کنند.

15)برای کم خونی

جوانه گندم 100 گرم، شلتوک برنج 100 گرم، مخمر جو 100 گرم، مغز گردو 200 گرم، بادام زميني 200 گرم، تخم شاهي 50 گرم، تخم پياز 50 گرم، تخم هويج 50 گرم.

تمام مواد را نرم آسياب کنيد و بعد از غذا دو قاشق غذاخوري در ماست حل کنيد و مصرف نمائيد.

16)درمان گیاهی دیابت

مريم گلي 50 گرم، تخم گشنيز 50 گرم، برگ سبز گردو 30 گرم، سير 30 گرم، گل گندم 50 گرم، زرشک 40 گرم، ليمو 30 گرم، آلوچه خشک 100 گرم، عناب 40 گرم.

تمام مواد به غير از آلوچه را آسياب کنيد و هر شب دو قاشق غذاخوري در دو ليوان آب جوش بريزيد و صبح 5 دقيقه بجوشانيد و ناشتا و عصر ميل کنيد.

17)درمان آسم وبرونشیت مزمن

شيرين بيان 30 گرم، رازيانه 30 گرم، گل زونا 20 گرم، درمنه 20 گرم.

دو قاشق غذاخوري از اين مواد را در دو ليوان آب بريزيد تا کمي بجوشد و دم کند. صبح و ظهرو شب قبل از هر غذا دو استکان ميل کنيد

18)کولیت های عصبی

اسطوخودوس 15 گرم، بادرنجويه 15 گرم، مرزنجوش 10 گرم، بهار نارنج 10 گرم، پونه 15 گرم، تخم گشنيز 10 گرم.

یک قاشق غذاخوري در دو ليوان آب دم کنيد و کمي بجوشانيد و سپس از اين دم کرده قبل از هر غذا دو استکان ميل کنيد

19)کولیت های غیر عصبی

فوفل 15 گرم، گلنار 15 گرم، مازو 15 گرم، تخم مورد 20 گرم، زيره سبز 10 گرم، آويشن 10 گرم، بومادران 10 گرم.

فوفل و مازو را آسياب کرده و سپس تمام داروها را با هم مخلوط کنيد. هر روز صبح يک قاشق غذاخوري سر پر را در دو ليوان آب کمي بجوشانيد و بگذاريد مانند چاي دم بکشد سپس قبل از هر غذا دو استکان ميل نمائيد.

20)برای بد بوئی دهان

گل بنفشه 15 گرم، گل ختمي 15 گرم، گل زوفا 15 گرم، شيرين بيان 30 گرم، اگير يا قصب الزيره 25 گرم، خارخسک 20 گرم، سياوشان 20 گرم، رازيانه 15 گرم، تخم شنبليله 20 گرم.

دو قاشق غذاخوي از آن را در سه ليوان آب بجوشانيد تا دو ليوان شود. سپس از اين معجون قبل از هر غذا دو استکان ميل کنيد.

 

21)برای اسهال کودکان

فل 5 گرم، مازو 5 گرم، گلنار 5 گرم، باديان 5 گرم، زنيان 5 گرم، آويشن 5 گرم.

مازو و فوفل را نيم کوب کنيد و به بقيه داروها اضافه نمائيد. يک قاشق مرباخوري پر از اين دارو را در يک ليوان آب بجوشانيد و آنگاه هر چهار ساعت يک قاشق غذاخوري به بيمار بدهيد.

22)برای انگلهای روده

بومادران 20 گرم، آويشن 15 گرم، درمنه 20 گرم.

روزانه يک قاشق غذاخوري از آن را در دو ليوان آب بجوشانيد و بگذاريد تا دم بکشد. پس قبل از هر غذا دو استکان ميل نمائيد. اين نسخه براي از بين بردن انگل هاي ژيادريا نيز مفيد مي باشد.

23)برای لکهای صورت

آرد جو 5 گرم، آرد نخود 5 گرم، آرد باقلا 5 گرم، تخم خربزه 10 گرم، نشاسته 5 گرم، کتيرا 2 گرم.

ابتدا تمام مواد را نرم آسياب کنيد و يک قاشق غذاخوري از آن را در يک استکان بزرگ شير يا آب خيار بخيسانيد. سپس از پايين صورت به طرف بالا ماساژ دهد. اين عمل را چندين بار انجام دهيد و دو ساعت بعد صورت را بشوئيد.

24)برای اعتیاد

مي توانيد از کپسول هاي 500 ميلي گرمي زنيان و تخم اسفند به مدت هفت روز هر شش ساعت در روز استفاده کنيد و يا هر هشت ساعت در روز به مدت هفت روز استفاده کنيد بعد از ده روز روزي دو کپسول صبح و عصر استفاده کنيد. نسبت مخلوط زنيان و تخم اسفند بايد هر کدام 15 گرم باشد.

25)درمان چاقی

لاک شسته شده 25 گرم، زنيان 20 گرم، زيره سياه 20 گرم، مرزنجوش 10 گرم، تخم کرفس 10 گرم.

تمام مواد را نرم بکوبيد و روزي سه قاشق مرباخوري با عرق زيره ميل نمائيد.( عرق زيره هر دفعه يک استکان)

26)درمان لاغری

مغز بادام شيرين 250 گرم، جوز هندي 20 گرم، مغز پسته خام 250 گرم، مغز فندق 250 گرم، نشاسته يک کيلو، گل کتيرا 50 گرم.

تمام اين دارو را آسياب کنيد و روزانه در شير مقداري از آن را بصورت حلوا پخته و استفاده نماييد. اين معجون بسيار مقوي مي باشد و براي برطرف کردن لاغري مفيد است.

27)درمان یبوست

گل سرخ 20 گرم، گل پنيرک 25 گرم، گل بنفشه 20 گرم، رازيانه 10 گرم، تخم گشنيز 10 گرم، سنا 20 گرم، ريشه شيرين بيان 20 گرم، سپستان 10 گرم، شکر سرخ 50 گرم.

تمام اين داروها را با هم کوبيده سپس يک قاشق مرباخوري از آن را به هنگام صبح، ظهر و شب با آب ميل کنيد.

28)برای  پیوره لثه

دانه مورد 10 گرم، پودينه 5 گرم، جفت بلوط 10 گرم، بلوط 10 گرم، سماق 20 گرم، نمک 15 گرم، پوست انار 10 گرم، بابونه 5 گرم.

تمام اين مواد را آسياب کنيد و سپس به مسواک نمناک خود بزنيد و صبح و ظهر دندانهايتان را با آن بشوئيد اين روش بسيار سودمند مي باشد.

29)برای بزرگی پروستات

زرشک 50 گرم، عناب 50 گرم، قره قات 20 گرم، خارخسک 50 گرم، کاکل ذرت 25 گرم، رازيانه 25 گرم، تخم شويد 20 گرم، تخم کرفس 20 گرم، خرفه 20 گرم، باکس گيلاس 25 گرم.

خارخسک و عناب را نيم کوب کنيد و به داروها بيفزائيد سپس هرروز صبح سه قاشق غذاخوري در چهار ليوان آب بجوشاند تا سه ليوان شود. قبل از هر غذا يک ليوان مصرف شود.

30)برای عرق سوز شدن

گل ارمني 10 گرم، کتيرا 5 گرم، نشاسته 10 گرم، گل ختمي 5 گرم، مازو 10 گرم، موم زنبور عسل 5 گرم، روغن کنجد 25 گرم.

کتيرا را در آب خيس کنيد و بگذاريد يک روز بماند. سپس همه داروها را نرم بکوبيد و با روغن حرارت دهيد. روغن که داغ شده موم ها را خرد کنيد و به آن اضافه کنيد. زماني که دارو پخته شد آنها را از روي حرارت برداريد و بگذاريد تا سرد شود، آنگاه کتيرا را به آن اضافه کنيد و خوب بهم بزنيد. بعد از شستشوي محل با آب ريشه شيرين بيان اين پماد را استفاده کنيد و به محل مورد نظر بماليد.

31)برای فشار خون بالا

زرشک 30 گرم، عناب 30 گرم، تخم خرفه 10 گرم، تخم کاهو 10 گرم.

روزانه يک قاشق غذا خوري از اين مواد را در دو ليوان آب دم کنيد. سپس قبل از هر غذا دو استکان از آن را ميل کنيد.

32)برای تقویت اعصاب

 بهارنارنج 25 گرم، ميخک 10 گرم، نعنا 15 گرم، سنبل الطيب 15 گرم.

يک قاشق غذاخوري از اين مواد را در دو ليوان آب آن را بجوشانيد و مانند چاي آن را دم کنيد و قبل از غذا دو استکان ميل نمائيد.

33)برای ریزش مو

مورد 100 گرم، شنبليله 100 گرم، روغن نارگيل 250 گرم، تخم مورد 50 گرم.

تمام اين مواد را آسياب کنيد و در روغن نارگيل بجوشاند و بگذاريد 24ساعت بماند سپس آن را از صافي رد کرده و آن محلول را يک شب در ميان به کف سرتان بماليد و ماساژ دهيد و با نوک انگشتان خوب کف سر را مالش دهيد و بگذاريد بماند و صبح آن را بشوييد. هفت تا هشت روز اول موهاي سست مي ريزند اما زماني که ريشه تقويت شد ديگر ريزش آن کم مي شود. همچنين پوست پسته را مي توانيد بکوبيد و با آب بجوشانيد و از صافي رد کنيد و موهاي سر را با آن شستشو دهيد. اين روش از ريزش مو جلوگيري مي کند.

34)برای اگزما

روغن کنجد 100 گرم، کتيرا 5 گرم، موم 5 گرم، کافور 1 گرم.

همه را در روغن کنجد بجوشانيد و روزي سه مرتبه به محل اگزما شده بماليد. اين روش بسيار موثر است.

35)برای شوره سر

برگ چغندر قرمز 50 گرم، ميوه کاج له شده 50 گرم.

اين دو ماده را باهم بجوشانيد و با سرکه مخلوط کنيد. مرتباً به کف سربماليد و ماساژ دهيد.

36)برای آکنه های چربی

سيداب 5 گرم، کف دريا 5 گرم، گوگرد زرد 5 گرم، اکسيد دو زنگ 5 گرم، تخم مورد 5 گرم، جفت بلوط 5 گرم، حنا 5 گرم.

تمام مواد را نرم بکوبيد و يک قاشق مرباخوري از آن را در يک استکان سرکه بريزيد و روزي چند بار به محل جوشها بماليد.

37)برای سرما خوردگی اطفال

گل ختمي 10 گرم، زوفا 10 گرم، ريشه سوسن 15 گرم، بنفشه 10 گرم، پنيرک 10 گرم، تخم شنبليله 5 گرم، ريشه شيرين بيان 15 گرم، تخم مرو 5 گرم.

يک قاشق غذاخوري سرخالي را در يک ليوان آب دم کنيد و کمي بجوشانيد. آنگاه قبل از صرف غذا معجون را (نصف استکان براي کودکان زير پنج سال و يک استکان براي کودکان بالاي پنج سال) به آنها بخورانيد. اضافه کردن چند دانه انجير، چند دانه هلو و نصف سيب درختي خرد شده به اين جوشانده اثر درماني آن را افزايش مي دهد.

38)درمان آسم وبرونشیت مزمن

سوسن 10 گرم، ريشه شيرين بيان 25 گرم، ريشه کاسني 25 گرم، ريشه ختمي 20 گرم، خارخسک 20 گرم، ناخنک 20 گرم، گل بنفشه 20 گرم، گل ختمي 20 گرم، رازيانه 20 گرم، پرسياوان 20 گرم، گل پنيرک 20 گرم.

تمام مواد را بکوبيد و هر شب دو قاشق غذاخوري از آن را در دو ليوان آب جوش بريزيد و صبح پس از دم کشيدن و کمي جوشاندن دو مرتبه ناشتا و عصر ميل کنيد.

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳ بعد از ظهر |

برای سرفه:

مقداری گندم را گرفته در ربع کیلو آبجوشانده وچون ثلثی از آب که باقی ماند در ان یک ماشه شنمک شامل کرده وبنوشد تا چند بار.

2زرد چوبه را سائیده وباعسل حبوب نخودی در ست کند وقت ضرورت بعد از هر چهار ساعت یک دانه بمکد .

برای هرگونه سرفه:

صدف کوچک را گرفته بسوزاند وبا خاکستر آن حبوب نخودی درست کند وروزانه دو عدد یکی صبح ودیگری در شب همراه آب  بخورد.

 داروی اعجاب انگیز خنازیر یا لوزتین با نفت:

طفل یکسال تا دو ساله یک قطره سر صبح روزانه بدهد ،واز سه ساله تا هفت ساله را دوقطره روزانه واز هفت ساله تا دوازده ساله را سه قطره واز دوازده ساله به بالا چهار قطره ،(همراه باشکر یا ..... بدهد ، بیست الی سی روز)خنازیر را از بیخ بر میکند.

برای سر بی مو وغیره:

1)نفت را گرفته وبر مقام بی مو بمالد سخت سوزش پیدا میکند وبعد از یک ساعت با صابون بشوید ودو روز وقفه کند ودوباره این عمل را تکرار کند وپس یکبار تا دو بار دیگر این کار را انجام دهد وبس.

برای جلوگیری از ریزش مو:

تا ده روز یا کمتر یک عدد پیاز سرخ روزانه در آب کو فته وبا غرقه غربال کرده وآب آن بر سر وغیره بمالد وقدرت خداوند را مشاهده کند:

برای نرم کردن مو ودراز کردن آن:

برگ کنجد سیاه را در آب کوفته ودر بیخ موها ضماد کند وبعد از چهار ساعت موها را با اب نیم گرم بشوید تا بیست روز متواتر این کار را انجام دهد واثرش را مشاهده کند.

 

 

نسخه ای فقیرانه برای درد مفاصل:

بهمن بری رابه راه بیخ وشاخ وبرگ ترتازه را گرفته خوب کوفته وشرده آب انرا صاف گرفته تا چند روز صبح یک گرم تا پنچ گرم از این اب را به مریض بدهد ان شاء الله تا چند روز صحت کامل ميابد (اما در این مدت نان بی نمک خشک بخورد یا با سبزی وکباب مرغ بخورد از دیگر چیزها بپرهيزد)

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۳/۱۹ ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

متفرقه از خواص برخی گیاهان

برای سرفه:

مقداری گندم را گرفته در ربع کیلو آبجوشانده وچون ثلثی از آب که باقی ماند در ان یک ماشه شنمک شامل کرده وبنوشد تا چند بار.

2زرد چوبه را سائیده وباعسل حبوب نخودی در ست کند وقت ضرورت بعد از هر چهار ساعت یک دانه بمکد .

برای هرگونه سرفه:

صدف کوچک را گرفته بسوزاند وبا خاکستر آن حبوب نخودی درست کند وروزانه دو عدد یکی صبح ودیگری در شب همراه آب  بخورد.

 داروی اعجاب انگیز خنازیر یا لوزتین با نفت:

طفل یکسال تا دو ساله یک قطره سر صبح روزانه بدهد ،واز سه ساله تا هفت ساله را دوقطره روزانه واز هفت ساله تا دوازده ساله را سه قطره واز دوازده ساله به بالا چهار قطره ،(همراه باشکر یا ..... بدهد ، بیست الی سی روز)خنازیر را از بیخ بر میکند.

برای سر بی مو وغیره:

1)نفت را گرفته وبر مقام بی مو بمالد سخت سوزش پیدا میکند وبعد از یک ساعت با صابون بشوید ودو روز وقفه کند ودوباره این عمل را تکرار کند وپس یکبار تا دو بار دیگر این کار را انجام دهد وبس.

برای جلوگیری از ریزش مو:

تا ده روز یا کمتر یک عدد پیاز سرخ روزانه در آب کو فته وبا غرقه غربال کرده وآب آن بر سر وغیره بمالد وقدرت خداوند را مشاهده کند:

برای نرم کردن مو ودراز کردن آن:

برگ کنجد سیاه را در آب کوفته ودر بیخ موها ضماد کند وبعد از چهار ساعت موها را با اب نیم گرم بشوید تا بیست روز متواتر این کار را انجام دهد واثرش را مشاهده کند.

 

 

نسخه ای فقیرانه برای درد مفاصل:

بهمن بری رابه راه بیخ وشاخ وبرگ ترتازه را گرفته خوب کوفته وشرده آب انرا صاف گرفته تا چند روز صبح یک گرم تا پنچ گرم از این اب را به مریض بدهد ان شاء الله تا چند روز صحت کامل ميابد (اما در این مدت نان بی نمک خشک بخورد یا با سبزی وکباب مرغ بخورد از دیگر چیزها بپرهيزد)

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۳/۱۹ ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

خواص داروئی میوه جات

1)خواص انگور:

--نارسیده او سرد وخشک است رسیده ان آن گرم تر است بدل ان کشمش بزرگ است ،خون را صاف میکند ،زود هضم میشود ،مقوی قوه باه است ،اما زیاد خوردن آن مثمر ریاح است ،هسته قابض است ومصلح آن هم آب انگور است.

2)خواص انجیر :

-- خامش خیلی مضر است رسیده آن ملین ودافع طحال ومولد خون پاک وومصفی کلیه است وشربت او سرفه های مزمن وامراض بلغمی را مفید است ومقوی با ه است .

3) خواص شفتالو

--مزاجش سرد،درجه2،تشنگی ووصفرا وجوش خون را مفید است ،مقوی ومربی باه است ،وملین طبع است،تب وگرمی بدن را مسکن است ،برگ او قاتل کرم شکم است ،برگ خشک آن را اگر سائیده وبر زخم بمالد قاتل کرم زخم است،وعرق هسته آن برای درد وگرانی گوش مفید است.

4)خواص انار شیرین

--طبیعتش سرد است ،بدل او انار ترش است –قلیل الغذا است مولد خون است جگر را مقوی میکند ،-وبرای تمامی زخمها پوست اورا سوخته وبر زخم ضماد کرده وعجایب را مشاهده کند .

5)خواص انار ترش

--طبیعتش سرد وخشک ،قابض میباشد،جوش خون وهنجره را دافع است ،حرارت معده ودل وجگر وسینه را ساکن میکند وکسی که دارای تب ،یرقان وناراحتی صفرا دارد مفید است.

6)خواص لیمو:

--مقوی جگر است سوزش شکم وتشنگی ویرقان وحالت تهوع صفراوی را مفید است ،همه امراض صفراوی رامفید است ،ضماد کوبیده شده تخم لیمو بر زخم هر نیش زدگی را مفید است وعرق او مثل صابون پارچه را تمیز میکند وبرای درد های گلو عرق او را با عسل آمیخته وبلیسد .

7)

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۳/۱۹ ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

 

فوايد انبه

1)اگر پوست يا برگ افتاده وخشک شده آن را در در قلیان کرده وبکشد برای تمام زخمهای وجوشهای دهان مفید است

2)اگر شاخ تازه او را شکسته بهمراه برگ کوفته  آب انرا گرفته بر دانهای دور چشم که پيدا میشوند بمالد زاءل می گردند

3)اگر 9عدد برگ رزد او بهمراه 9عدد فلفل سياه کوفته وحبوب نخودی بسازد برای قی واسهات بعد از بار اسهال وقی دو ساعت دوساعت يک عدد همراه آب بخورد

4)برای سکسکه برگ خشک انبه را گرفته در قلیان بکشد سکسکه اش بند مياید

برای امراض مثانه ومقعد

1)برای دیابت ومرض قند :

شیر تازه را گرفته وچربی آنرا جدا کرده ،وتا دو ماه متواتر روزانه سه لیوان بنوشد.

2)برای سوزاک:

شیرتازه بز را گرفته وآب سرد امیخته ومقداری نباد مصری انداخته چند صبح بنوشدواز اشیای گرم بپرهیزد

برای امراض پوست ولبها:

1)برای خارش تمام بدن :

شیر تازه را آب آمیخته پارچه ای را با شیر تر کرده وبدن را تا یک ساعت مالش دهد.

2)برای قار چهای صورت وبدن:

دو هفته یکسره شیر تازه تکمید کند.(تکمید یعنی پارچه از جنس پنبه راباشير خیس کرده وبمالد)

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

جوشهای صورت
۱)برای جوشهای صورت :برگ تازه ریحان را گرفته وان را کوبیده واب ان را به جوشهای صورت بمالد

۲:اگر هسته خرما را گرفته وانرا پودر کرده با سرکه حل کرده وبه صورت ماسک از ان استفاده کنید.

۳:پوست هندوانه را گرفته وقسمت پشتی انرا به صورت بمالد.

۴اگر هروز بعد از اصلاح صورت صورت را با لیمئو ضد عفونی کند.

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

چگونگی زن ذلیل شدن
به نام خداوندی که هستی ار اوست

درمان گیاهی روماتیسم

روزانه نصف استکان چای خوری لیمو ترش قبل از صباحامه بخورد

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۲ بعد از ظهر |

غف
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸ بعد از ظهر |

فاید هسته خرما
بری جوش صورت هسته خرما را گرفته سائیده وبا سرکه حل کرده وآنرا برروی چوشهای ضماد کند.
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶ بعد از ظهر |

بيان اصطلاحات مورد استفاده درفنون عطاري

رديف

اصطلاح

معني

تشريح

1

آبزن

در آب نشتن

در آب نيم گرم مريض را نشاندن

2

اكتحال

سرمه كردن

دارو را سائيده و در چشم سرمه كردن

3

انكباب

گرم دادن چيزي

بخار ادويه را بر بدن مريض رساندن

4

بخور

دود دادن ادويه بر مريض

 

5

برود

سرد كردن

 

چند دارو را در پارچه پيچانده  در اب يا با عرق چيزي تر كرده بر چشم ويا بر جاي كه درد ميكند ميبنديم

6

حمول

در قبل دارو را وارد كردن

دارو را در پارچه اي يا در پنبه گذاشته ود داخل فرزجه نهادن

7

سعوط

در بيني دارو را چكانيدن

داروي خيس را در نسوار كردن

8

سنون

منجن

دارو را بر دندانها ماليدن

9

سموم لخلخه

بو گرفتن

دارو را استنشاق كردن

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

نام غذای ومصلحات ان حتما بخوانید

نام غذا ها ومصلحات انها

اگر كسي غذاي خورد وبهش نخورد مصلحات انها استفاده نمايد.

رديف

نام غذا

مصلح آن

رديف

نام غذا

مصلح  آن

1

آلو

گوشت و مع ابرزه

28

كنار

گل قند

2

آلو بخارا

مصطكي رومي و گل قند

29

بادمجان

روغن وگوشت

3

نارگيل

آب انار

30

پسته

سكنجبين

4

زنجبيل

روغن بادام

31

پياز

فلفل سياه ونمك

5

ماش

هينگ يا زنجبيل

32

تربوز

سركه/ عسل

6

افيون

زعفران

33

كنجد

عسل

7

انار ترش

انار شيرين

34

سركه

شيريني

8

انبه

دوغ

35

رز

كافور وصندل

9

تخم مرغ

ابزره ونمك

36

سيب

عسل

10

انگور

رز وگل قند

37

عسل

سركه

11

باجره

شير تازه

38

شلغم

گوشت يا ترشي

12

برف

عسل

39

كدو

گوشت

13

تنباكو

شير تازه

40

كشمش

تخم گاوز

14

شاه توت شيرين

سكنجبين

41

موز

نمك

15

شاه توت ترش

عسل

42

گوشت بز

نارگيل وبادام

16

جو

روغن

43

شير گاو ميش

زنجبيل

17

برنج

شكر وروغن

44

شير گاو

عسل

18

چاي

رز وشير تازه

45

ماست

نمك وزيره

19

نخود

گل قند

46

روغن بادام

مصطكي رومي

20

دوغ

سكنجبين

47

زيره سفيد

شير كتير

21

خرما

بادام

48

گوشت گاو

رز

22

خربزه

عسل

49

گو شت مرغ

روغن

23

فلفل قرمز

عسل

50

گوشت كبوتر

گشنيز

24

نارنگي

قند ونمك

51

روغن

نمك يا عسل

25

سير

ترشي وروغن

52

گندم

سركه

26

ليمو

عسل وشكر

53

نخود سبز

گل سرخ

27

فلفل سياه

عسل

54

زرد چوبه

ترنج يا اب ليمو

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴ بعد از ظهر |

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰ قبل از ظهر |

لینک دونی
">
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳ بعد از ظهر |

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

در موردفواید ریحان -سیب درختیو تدابیری برای امرض دندان

فوايد ريحان

1)اگر هر روز مقداري از برگ تازه اوخورده شود از درد شكم وبد هضمي وهيضه محفوظ ميماند.

2)براي تب وگرمي وسستي بذن":

مقداري روزانه مثل چاي جوشانده وبنوشد عجايب را را ببيند

3)براي تب مالاريا :

روزانه هفت برگ ريحان بخورد ومقداري در اب انداخته وازآن اب بخورد.

4)براي شب كوري:

آب برگ تازه ريحان افشرده وچند شب در چشم مقطر كند.

5)تخم ريحان براي تمام امراض دل وگرمي وپيچش شكم    وسينه خوب است تخم ان را سالم همراه اب بخورد.

 

 

 

سيب درختي

1)اگر شخصي روزانه سه يا چهار عددسيب خورده وهمراه آن يك ليوان شير تازه تا دوماه متوالي بخورد سلامتي بدن او شگفت انگيز خواهد بود واگر كسي پوست سيب را به عنوان چاي دم كرده وبخورد واگر دراين چاي نيف ليمو در ظرفي افشرده ويك قاشق عسل اميخته وبخورد تمام نواقص خوني وعضلاني را اكسير است.

تدابير درددندان وامراض ان

1)برگ ريحان را گرفته سائيده وگرم كرده بر روي دندان بنهد.

2)مقداري كافور در سوراخ دندان بنهد.

3)مقداري زنجبيل همراه نمك سائيده وبر روي دندان بنهد.

4)مقدار كمي نوشادر يائيده وبر روي دندان بنهد.

5)اگر درد در تمام دندانها است وگوشت دندان هم ورم كرذه است بگير د مقدار دو توله تنباكو خشك وفلفل سياه 3ماشه سائيده وبر دندان وگوشت دندان بمالد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

تبلیغاتی
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲ بعد از ظهر |

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰ بعد از ظهر |

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴ بعد از ظهر |

جدید ترین کد های موزیک

">اهنگ
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳ بعد از ظهر |

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱ قبل از ظهر |

دنیای پیامک
پيامك و جوك هاي جديد

تركه و رشتيه ميرن جهنم . رشيته مي پرسه چه جوري مردي؟ تركه ميگه از سرما تو چي ؟ ميگه من از تعجب ! رفتم خونه ديدم زنم خوابيده همه جا رو گشتم ، توي اتاق ، زير تخت ، توي انباري ، توي كمد ، خلاصه ديدم هيچ كس نيست از تعجب سكته كردم تركه گفت : خاك بر سرت اگه توي فريزر رو مي گشتي نه من مي مردم نه تو


فال حافظ، نیت کن!
...
...
...
...
به جهنم گر غمت پایان ندارد
به درک گر سرت سامان ندارد
بخندم من به این دنیای فانی
که ضایع تر از این امکان ندارد

حافظ می خواد بگه تو خوشبخت می شی، یه کم عصبانیه! منظوری نداره!


هر زنی دو مرد را دوست دارد.
یکی ساخته تخیلات اوست، و دیگری هنوز به دنیا نیامده!


قصه ی عشق من و تو به قشنگی خیاله
من و تو ماهی و آبیم که جداییمون محاله


دل تو اولین روز بهار... دل من آخرین جمعه سال... و چه دورند و چه نزدیک به هم!


چند تا توله سگ برای باباشون تولد می گیرن روی کیک می نویسن: پدرسگ! تولدت مبارک!


مي شود اي دوست آيا آن نگاهت را خريد ؟
يا براي آسمان ها روي ماهت را خريد؟
من دلم لبريز از آشوب و زنگار رو غم است
مي شود آيينه وش يه لحظه آهت را خريد؟


اگه خرابي خرابتم
اگه مستي شرابتم
اگه هستي كنارتم
اگه نيستي به يادتم


اگر باغ نگاهم پر ز خار است ،‌ گلم تاراج دست روزگار است، به چشمانت قسم با بودن تو ، زمستاني ترين روزم بهار است.


عاشق آن نيست كه عشق تكه كلامش باشد. عاشق آن است كه وفاداري مرامش باشد.


زندگي درك همين امروز است . ظرف ديروز پر از بودن توست . شايد اين خنده كه امروز دريغم كردي ، آخرين فرصت همراهي ماست.


رو ساحل سرخ دلت اسم كسي رو حك نكن
به اينكه من دوستت دارم حتي يه لحظه شك نكن...


پروانه نمي ميرد تا گل به بغل دارد
اين سينه نمي ميرد تا عشق تورا دارد.


اي نگاهت رونق فرداي من ، در تو معنا مي شود دنياي من
اي كلامت بهترين اثبات عشق ،‌ با تو ماندن آرزوي روياي من


سيل دريا ديده هرگز بر نمي گردد به جوي
نيست ممکن هرکه عاشق شد دگر عاقل شود


در پاسخ نامه ام گل يخ دادي
هربار مرا وعده دوزخ دادي
يک بار برو کلاس خياطي عشق
شايد که خدا کرد و به ما نخ دادي


دختر خوب تو دنیا مثل دانیاسور میمونه که نسلش منقرص شده ولی پسر خوب مثل سیمرغ ه که از همان اول هم افسانه بوده


ازدواج مثل دستشويي مي مونه .. اونايي كه تو هستن مي خوان بيان بيرون .. اونايي كه بيرون هستن اين پا اون پا مي كنن برن تو

 

      پیامک و جوک های باحال

بچه ها توی کلاس داشتند سر و صدا میکردند که ناظم میاد تو با عصبانیت میگه: اینجا طویله است؟ یکی از بچه ها میگه: نه آقا اشتباهی آمدید! laughing


لره از كنار جن رد ميشه...جن ميگه بسم الله اين ديگه كي بود 


ترکه ميره دسشويي .وقتي از دستشويي بر مي گرده نفس نفس مي زنه.ازش مي پرسن: مگه كوه كندي ؟ ميگه نه كوه ساختم


ترکه ميره خونه ، از سوراخ در ميبينه يکي با زنشه ! ميگه : اين که زنمه ، اونم لابد خودمم . پس اين بي ناموس کيه داره از سوراخ در ديد مي زنه ؟!!


ترکه رو به زور وادار به نماز خوندن مي کنن. بعد مي بينن نشسته داره همين جوري دعا مي کنه. ميرن گوش ميدن مي بينن ميگه: خدايا اينا من و بزور وادار کردن به نماز خوندن، تو خودت قبول نکن


انواع مرد: اروپايي:يه زن داره يه دوست دختر(زنشو بيشتر از دوست دخترش دوست داره) امريکايي: يه زن داره يه دوست دختر(دوست دخترشو بيشتراز زنش دوست داره) ايراني:يه زن داره سي تا دوست دختر(ننه اش رو از همه بيشتر دوست داره


قانون معرفت ميگه: باهام باشي باهاتم...... ديوونه بشي ديوونه ميشم....... مريض بشي مريض ميشم...... بميري ميميرم..... تنهام بذاري ......منتظرت ميمونم


اگه ده تا گل گرفتی دستت و رفتی جلوی اینه 11 تا گل قشنگ دیدی اصلا تعجب نکن این نشون میده هم کوری هم خنگی و هم دچار توهم شدی


اگه ديدي يه سوسك دمرو افتاده داره دست و پا ميزنه ... نترس باهات كاري نداره فقط داره به قيافت ميخنده


اگه خواستي يکي هميشه دوستت داشته باشه . . . اگه ميخواي تنهات نذاره . . بهت وفادار بمونه . . . ازدواج نکن ............ سگ بخر


با تو از خاطره ها سرشارم. با تو تا آخر شب بیدارم . عشق من دست تو یعنی خورشید. گرمی دست تو را کم دارم


دعاي شب يک كودك : خدايا ! خودت مي دوني آب كم خوردم ، جيش هم كردم ، پس كمك كن صبح كتك نخورم آمييين


زنها دو وقت گریه می کنن : ?- وقتی فریب می خورن ! ?- وقتی می خوان فریب بدن


يه ضرب المثل چيني ميگه: اگه از دوران مجردي لذت نميبري ازدواج کن!! اون وقت حتما" از فکــــــــر کردن به دوران مجردي ات لذت ميبري


يه روز يه گوسفنده رو ميندازن پشت وانت که ببرنش کشتارگاه و گوسفنده تا خود کشتارگاه همش گريه ميکرده. وقتي ميرسن دم در کشتارگاه، ازش مي‌پرسن چرا گريه ميکني؟ ميگه آخه مي‌خواستم جلو بشينم!!


تركه ميره پمپ بنزين ، يارو ميگه سوپر بزنم يا معمولي؟ تركه ميگه : هيسسسسسسسسسسسسسسس خوانواده تو ماشين نشسته ، معمولي بزن


حاصاضرب توان در ادعا مقداري ثابت است . هرچه توان انسان كمتر باشد ، ادعاي او بيشتر است و هرچه توان انسان بيشتر شود ، ادعايش كمتر مي گرد


تفاوت ديدگاه سگ و گربه نسبت به انسان: سگ: اون به من غذا و آب مي ده . برام جاي خواب درست مي کنه. باهام مهربونه و بازي مي کنه . اون بايد خدا باشه! گربه: اون به من غذا و آب مي ده . برام جاي خواب درست مي کنه . باهام مهربونه و بازي مي کنه . من بايد خدا باشم!


ترکه میره دزدی، صاحب‌خونه پا میشه میگه کیه اون جا؟ ترکه میگه: هیشکی، گربه‌ست، بعععععع


نفرين ترکي:ارزو دارم خدا کنه ان شا الله به حق پنج تن الهي امين خدايا کاسه تقدير اوردم و نجواگونه قاشق ميزنم تا صبح.عطا کن قسمت من را تو بهروزي و به قدر ظرف من نه قدر تو چون معبودي. کريما روزيم را عاشقي فرما......


رشتيه ميره خونه ميره حموم ميبينه يكي اونجاست:ميگه تو كي هستي :ميگه من غواصم :رشتيه ميگه نميدونم اين ارتش چيكار ميكنه ديروز هم يه خلبان رو كمد بود.!ای کاش میدانستم پس از مرگم اولین قطره ی اشک را چه کسی برایم میریزد و آخرین کسی که منو فراموش میکند کیست؟


ای کاش میدانستم پس از مرگم اولین قطره ی اشک را چه کسی برایم میریزد و آخرین کسی که منو فراموش میکند کیست؟

عزیزم نظر یادت نره

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱ قبل از ظهر |

">
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۲ بعد از ظهر |

">؛،ـ
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۲ بعد از ظهر |

درج متن
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰ بعد از ظهر |

نسخه کامل

-- نمونه اي از نسخه كامل  --

 

 

سردردها
نسخه شماره 1 :اگر عقب سر به تنهایی درد گرفت از رطوبت است و بلغم زیاد شده و عقب سر را به فشار انداخته و درد ایجاد شده ، لذا معالجات آن بدین قسم است :
1- زنبان 5 گرم ، بادیان 5 گرم ، زیره سیاه 5 گرم ، زیره سبز 5 گرم ، نبات 5 گرم نرم بسایند قائوت شود روزی 3 قاشق غذاخوری صبح و ظهر و عصر میل نمایند .
2- قسم دیگر : سر را با گلاب بشویند و دم کرده مرزنجوش را به بینی بچکانند .
3- قسم دیگر : قهوه را با دارچین دم نموده با نبات مانند چای دو فنجان میل کنند .
4- قسم دیگر : استوخودوس و مرزنجوش و بادرنجبویه را از هرکدام یک مثقال مخلوط نموده بجوشانید ، صبح ناشتا میل نمایید نافع است .
5- قسم دیگر : سیاه دانه را 20 گرم با 80 گرم عسل مخلوط نموده صبح ناشتا روزی یک قاشق غذاخوری میل کند .
ب : اگر جلو سر ، درد نماید سه حال دارد یا در اثر سرماخوردگی است یا به علت تنبلی کبد و کلیه و یا به سبب رطوبت و تجمع بلغم و سرد شدن معده .
ابتدا قدری نمک طعام را با آب خمیر نموده به کف دو ÷ا و کف دو دست ببندند مانند خمیر و یا حنا که بدست می بندند تنها فقط باید در گودی کف پا و گودی کف دست بگذارند .
اگر مختصری آثار بهبود حاصل شد مقدار مساوی با هم عسل و سیاه تخمه مخلوط نموده میل کند و نهار همان روز آش گل سرخ میل نماید .
ولی اگر سردرد شدت نمود نمکها را از کف دست و پا پاک نموده قدری آبغوره به پیشانی بمالند و مقدار دو لیوان آب انار میل نموده و 50 گرم عناب را نیم کوب نموده و بجوشانند در پارچه ای صاف نموده میل کند . و مقدار کمی گرد غوره را خمیر نموده به پیشانی ببندند فوری تخفیف درد معلوم گردد و تا چند روز روزی 3 مرتبه این دستور را عمل نمایند و آن عمل چنین است که :
1- مقدار کمی گشنیز تازه را بکوبند و آب آنرا با مختصری سرکه مخلوط نموده با قطره چکان روزی سه مرتبه صبح و ظهر و شب هر مرتبه دو قطره در بینی ها بچکانند .
2- دستور دیگر : تاجریزی خبازی : را در آتش ریخته و پارچه ای روی سر انداخته دود آن را استنشاق نموده و سر و کله خود را پیچیده که بعداً باد و سرما نخورد .
3- دستور دیگر : تاجریزی را با تخم گشنیز به مقدار مساوی بجوشانند و صاف نموده با شکر سفد میل کنند نافع اقسام سردردها می باشد .
ج : سردرد اگر از ضعف باشد :
1- باید قدری نشاسته گندم را خمیر نموده به پیشانی ببندند .
2- قسم دیگر : برگ شنبلیله را خشک نموده با سیاه تخمه روی نان در موقع پختن بپاشند و بپزند که در داخل تنور بر روی نان بو داده شود و آن را میل کنند نافع است .
3- قسم دیگر : مورد و آرد نخود و عسل را خمیر نموده با زرده تخم مرغ به سر ببندند مفید است .
4- قسم دیگر : رنگ نساییده را با روناس سائیده و گل سرخ سائیده مخلوط نموده با گلاب خمیر نمایند و به سر ببندند و پس از 24 ساعت بشویند و بعد از آنکه سر خشک شد با روغن زیتون سر را مالش ماساژ : داده بسیار مفید است .
د : سردرد اگر از خون نرسیدن به مغز و بی بنیه گی باشد باید :
1- تخم شربتی و تخم بالنگو و فرنچ مشک از هر کدام به مقدار مساوی تهیه نموده کاملاً پاک نموده کهخاک و شن ریزه در آن نباشد و گلاب و عرق بید مشک از هر کدام 5سیر : و شکر به مقدار کافی با تخمه جات مخلوط نموده میل کند در چنین مورد حنا به سر بستن بسیار نافع است.
2- نسخه شماره دیگر : خوردن کرفس ، کنگر ، ریواس ، جعفری ، شنگ کوهی برای ضعف سر بسیار مفید است . اگر بتواند از مغز گوسفند خوراک میل کند برای ضعف مغز کمک مؤثری است .
3- نسخه شماره دیگر : هر سه ساعت به سه ساعت در رختخواب رفته در محیط کاملاً آرام و ساکتی دراز شود و خود را آماده خواب نموده اگر هم نتواند بخوابد بسیار بسیار مفید است . اگر در چند روز این عمل را تکرار کند کمک مؤثری بخود نموده ولی باید زیر سرش را کوتاه نماید که خون به آسانی به مغز برسد .
هـ : سردرد اگر از شدت فشار کار و خستگی باشد باید :
1- در هر ساعت تقریباً در حدود پانزده دقیقه چشمهای خود را بر روی هم گذارده و با کسی صحبت نکرده و آرام و ساکت بنشیند و بعد دو دست را از رانها به زانوی خود به سمت بالا دراز نموده و در حین عمل نفسهای عمیق بکشد . ریه که از هوای جدید تازهپر شود سر ساکت می گردد و قدری پیشانی و سر و گوش خود را مالش دهد .
2- نسخه شماره دیگر : یک قاشق قهوه بو داده سابیده را با 3 قاشق شکر مخلوط نموده در آب جوش حل نموده میل کند .
3- نسخه شماره دیگر : یک فنجان کاکائو میل نماید .
و : اگر سردرد از سرماخوردگی باشد :
1- باید قبلاً سر را با آب جوش سماور بخور داد و بعد با شال کرک و پشمی بست و مخصوصاً پیشانی باید بسته شود .
2- نسخه شماره دیگر : مقدار 500 گرم کاه گندم را در آب بریزد و بر روی بخاری یا چراغ گذارد تا جوش آید و بعد پارچه ضخیم بر سر و روی خود بکشد و سر را با آن بخور کاه کاملاً بخور دهد که سر و گوش و پیشانی کاملاً عرق نماید بعد سر را پیچیده در کناری بنشیند تا عرق خشک گردد . این عمل برای سرماخوردگی و زکام و باد در دماغ بسیار مفید است .
3- نسخه شماره دیگر : برگ اکالیپتوس و برگ تیول و تخم گشنیز و گل بابونه از هرکدام به مقدار مساوی در آب ریخته بجوشانند و سر را با آن بخور دهند .
4- نسخه شماره دیگر : تخته آهن مانند خاک انداز یا مثلاً گاوآهن که در کوزه آهنگری می گذارند ، در آتش بگذارند تا خوب قرمز گداخته : گردد بعد ظرف آب سردی حاضر نموده پارچه ضخیم و بزرگی به سر و روی خود بکشند و آن آهن را در آب سرد فرو برند که بخور ایجاد شود آن بخور آهن برای سرماخوردگی و ضعف سر و چرک زیر پیشانی که در اثر سرماخوردگی ایجاد شود بسیار مفید است .
5- نسخه شماره دیگر : قهوه خام ، پوسته خشخاش ، گل بابونه را بجوشانند و بخور داده و آب آنرا میل کنند .
6- نسخه شماره دیگر : پیشانی را با روغن ویکس ماساپ دهند نافع است .
ز : سردرد اگر از گرمازدگی باشد :
1- سکنجبین با یخ میل نموده بعداً سر را بتراشند و کیسه آب یخ بر روی سر بگذارند نافع است .
2- نسخه شماره دیگر : گل بنفشه خالص 4 مثقال با یخ در طرفی ریخته ، آنقدر مالش دهند که یخ آب شده با بنفشه ممزوج و مخلوط گردد ، بعد یک سیر 75 گرم : شکر قرمز شکر سرخ : که شکر مازندران هم نام دارد با آب گرم حل نموده در داخل آن آب بنفشه نموده میل کنند که این عمل را بنفشه کاسه مال می گویند . پس از میل نمودن سر بکلی ساکت و گرمازدگی مرتفع می گردد .
3- نسخه شماره دیگر : مقداری برگ تازه درخت بید را بکوبند و خمیر آنرا مانند حنا به سر ببندند نافع است .
4- نسخه شماره دیگر : پاهای شخص گرمازده را در آب رونده قنات یا چاه که خنک باشد بگذارند ، پس از چند دقیقه سردرد مرتفع می گردد .
ح : سردرد اگر از گری÷ باشد :
1- باید سر و گوش را بست و مقداری پشم یا پارچه کرکی داغ نموده بر جلوی سر گذارند و در گوش ها پشم داغ شده قرار دهند که رگهای مویی خون را بتواند بخوبی رد نموده و سر ساکت گردد .
2- نسخه شماره دیگر : روغن بادام تلخ در بینی بچکاند و با برگ بلادن و برگ تیول و برگ اکالیپتوس بخور دهند .
3- نسخه شماره دیگر : زعفران 6 نخود ، هلیله سیاه چهار مثقال نرم بسایند با روغن کنجد خمیر نموده به سردردهای کهنه بمالند شفا یابد .
4- نسخه شماره دیگر : مرزنجوش و بادرمجبویه و استوخودوس و تخم گشنیز و پوست خشخاش از هر کدام به مقدار مساوی بجوشانند ، هم بخور داده و هم آب باقیمانده آنرا صاف و میل کنند .
5- نسخه شماره دیگر : تاجریزی را بجوشانند و سر را با آن بخور داده آب آنرا میل کنند .
6- نسخه شماره دیگر : قهوه خام را با دانه خشخاش و گل بابونه به مقدار مساوی مخلوط نموده بجوشانند و سر را با آن بخور داده و آب آنرا میل کنند .
7- نسخه شماره دیگر : صبر زرد را با پیه بز مخلوط نموده روی آتش گذارده آب شود به پیشانی بمالند .
8- نسخه شماره دیگر : بنفشه و تاجریزی و گل پنیرک و گز علفی و گل کدو و گل نیلوفر و شکر تغار از هر کدام دو مثقال 10 گرم : جوشانیده با پارچه ای صاف نموده آب آنرا میل نمایند.
ط : سردرد اگر در اثر غلبه خون و حرارت باشد ، علامت آن گل انداختن لب ها و برافروختگی صورت و ضربان نبض و یبوست مزاج و سفت و سخت بودن مدفوع و سنگینی سر می باشد :
1- آب گشنیز تازه را با چند قطره سرکه مخلوط نموده و به بینی بچکانند .
2- نسخه شماره دیگر : گرد غوره را خمیر نموده به پیشانی ببندند .
3- نسخه شماره دیگر : بنفشه یک مثقال ، عناب 4 مثقال ، گل پنیرک یک مثقال ، گل خطمی 2 مثقال ، شاه تره یک مثقال ، جوشانده میل کنند .
4- نسخه شماره دیگر : آش تمر و آش آبغوره و آش گوجه میل نمایند و سرکه و ترشی جات بو نمایند .
5- نسخه شماره دیگر : آب پرتقال یک لیوان میل نمایند . به فاصله 2 ساعت آب نارنج 50 گرم میل کند و به فاصله 2 ساعت دیگر 20 گرم آب لیمو را در شربت قند ریخته میل نماید بسیار بسیار مفید است .
6- نسخه شماره دیگر : گل خطمی را با سرکه خمیر نموده به سر ببندد بسیار مفید است .
ی – سردرد اگر از صفرا باشد ، علامت آن شدت حرارت بدن و خشکی لب و تلخی دهان و سرعت نبض و عفونت مدفوع است و بول انسان کدر و ثقیل مشاهده می شود و در مواقع اخراج بول قدری سوزندگی دارد و مجری را ناراحت می کند .
معالجه آن :
1- خنکی ها میل کند مثل خوردن آب انار ، و آب عناب و آب پرتقال و کاهو و عدس و گشنیز و آب غوره و آش جو و آب آلو و آب زرشک و تا چند روزی باید آش های خنک میل کند از قبیل آش آب نارنج ، آش آبغوره ، آش چغندر و گشنیز ، آش تمر هندی ، آش جو و عدس که کاملاً خون صاف شده و حرارت بدن درجه اش کم شود و ادرار صاف و شفاف گردد .
2- نسخه شماره دیگر : طباشیر صدفی را بسایند و صندل سفید را هم بسایند به مقدار مساوی مخلوط نموده در یک استکان عرق بید مخلوط نموده میل کند .
3- نسخه شماره دیگر : سکنجبین را بر شربت تمشک میل نمایند . آلبالو را بجوشانند آب آنرا میل کنند .
4- نسخه شماره دیگر : چهار ترشی که عبارت است از تمر گجرات ، تمر هندی و زرشک و لیمو عمانی سیاه دم نموده بعداً صاف کرده با کمی شیرینی میل کنند .
ک : سردرد اگر از بلغم باشد علامت آن ثقالت و سنگینی سر و کدورت و تیرگی حواس و آب از دهان آمدن و بزاق آب دهن : جمع شدن مختصری دل آشوبه همراه دارد و ترس بودن بوی غذا و سفید بودن رنگ مدفوع .
علاج آن : از راه غذا زودتر به نتیجه می رسد . مایعات میل ننماید ـ آبگوشت طرید ، بد است ـ سبزیجات خام میل ننماید ـ از خوردن حبوبات و پیاز خودداری نماید .
غذاهای خود را از غذاهای حارّ گرم : درجه دو قرار دهد از قبیل کره ، مربا و یا کره و عسل و سرکه شیره ، شوید پلو و مغز گردو با نان و میوه جات از قبیل موز و خربزه و خرما نیز مفید است . آش گل سرخ در روز سوم نافع است و ماهیچه گوسفند را بپزند و قدری زیره سیاه در آن بریزند و میل نمایند . کبوتر و گنجشک را هر کدام ممکن باشد آب پز نموده ، ادویه و زیره داخل نموده میل کنند .
ل ـ سردرد اگر از سودا باشد ، علامت آن ثقل و سر و سنگینی و درد پیشانی و تنگی چشم و بیخوابی و کندی نبض و سفت و سخت عمل نمودن مزاج و تیرگی رنگ مدفوع و صدای داخل گوش و احساس صدا در سر و بی حوصلگی و کم حرفی و از شنیدن حرف ناراحت شدن است .
علاج آن :
1- افتیون را جوشانیده در دماغ بچکانند و یک ته استکان آن را هم میل نمایند .
2- نسخه شماره دیگر : گل قند 12 مثقال میل نمایند بسیار مفید است .
3- نسخه شماره دیگر : خاک شیر ، شکر سرخ ، گز علفی ، ترنجبیل از هر کدام به مقدار مساوی جوشانده تنقیه نماید .
4- نسخه شماره دیگر : صبرزرد در شیر دختر خمیر نموده به پیشانی ببندند و از خوردن میوه های نفاخ و حبوبات و میوه های هسته دار از قبیل هلو و زردآلو خودداری نماید . چ
5- نسخه شماره دیگر : مطبوخ پخته : مرزنگوش را هم بخور داده و هم مقدار یک ته استکان میل کند و همه تفاله آنرا با روغن زیتون خمیر نموده به سر ببندند بسیار نافع است .
غذا : شیر و نخود آب ماهیچه گوسفند نر و آش کدو ، آش قمری و آش شلغم نافع است .
م – اگر سردرد از سوء هاضمه باشد ، علامت آن خشکی آب و دهان و زبان و عطش ، باید :
1- هلیله سیاه را 30 گرم شش مثقال : قدری نیم کوب نماید و کف لمه نماید یا هلیله را نرم بساید و با دوغ مخلوط نموده میل نماید .
غذا : چلو گشنیز و یا ماست با شکر یا پاچ] گوسفند بدون چربی و یا شیر گاو خوب است .
2ـ نسخه شماره دیگر : آش تمر و یا آش گل سرخ هم غذا و هم دواست و برای رودل و سردرد نافع است .
ن ـ گاهی اگر سردرد علتش نامعلوم باشد :
1ـ می توان سکنجبین را با آب غوره میل نمود و یا تخم خرفه را شیره بکشند و با آب خیار یعنی خیار تازه را بکوبند و بفشارند که آب خالص آن بدست آمده با تخم خرفه که شیره آنرا گرفته اند مخلوط نموده میل نمایند .
2ـ نسخه شماره دیگر : ترنجبین 8 مثقال ، شیر خشت 4 مثقال هر دو را شیره کشیده با آب هندوانه میل نموده بسیار نافع است و در سرگیجه اثر خوبی دارد . لیموترش تازه زیاد میل کند .
3ـ نسخه شماره دیگر : عرق بید و عرق کاسنی از هر کدام 150 گرم ، فرنج مشک ، تخم شربتی ، تخم بالنگو ، از هر کدام 5 گرم با هم مخلوط نموده قدری شکر سفید در آن داخل نموده میل کنند .
س ـ اگر سردرد از گاز نفت و بوی زغال و حمام و کرسی و بخاری و گاز کربنیک باشد ، باید ترشی بو کند و سرکه دم دماغ ببرد و به دم بینی سرکه بمالد و قهره نرم را با سرکه خمیر نموده به پیشانی بمالد و ببندد و در هوای آزاد قدم بزند و خوردن آب انار بسیار نافع است . « تمام اینها از کتاب نسخه شماره عطار است »
نسخه شماره 2 : دو عدد برگ سوسنبر را در یک لیتر آب جوش دم کنید تا 12 دقیقه بماند . سپس آنرا صاف کنید و با عسل شیرین کنید و روزانه چهار فنجان از آنرا بنوشید . « طب المفید »
نسخه شماره 3 :ویلیام تورنز گیاه شناس معروف می گوید : من عقیده دارم هرکس گلهای اسطوخودوس را در کلاه بریزد و آنرا روی سر بگذارد تمام امراض سردد و حتی اگر سرماخوردگی باشد برطرف می شود . « طب المفید »
نسخه شماره 4 :خوردن آب برگ چغندر جهت سردرد مفید است . « طب المفید »
نسخه شماره 5 :خوردن سنجد دردسر را تسکین می دهد « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 6 : تخم گشنیز را روی آتش مختصری سرح کنید و س÷س در هاون خرد نمایید و هنگام سردرد مثل توتون در چپق رخته بکشید بهبود حاصل می شود . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 7 : کمی گشنیز را خرد کرده و بجوشانند بعد بخار آنرا به بینی خود بخور کنند ، سردرد زایل می شود . « طب المفید »
نسخه شماره 8 : بو کردن ریحان کوهی سردرد مفید است . « طب المفید »

نسخه شماره 9 : 20 تا 50 گرم گیاه بادرنجبویه را در یک لیتر آب جوش به مدت چند دقیقه دم کرده ، صبح و ظهر و شب یک فنجان بنوشند . در رفع سردردهای با منشأ عصبانی ، اثر شفا بخش دارد . « گیاه دارویی »
نسخه شماره 10 : خوردن آلو قبل از غذا برای مبتلایان به سردرد و تبهای صفراوی سودمند می باشد . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 11 : اگر بطور دائم سوسن را بو کنند ، امراض سر را برطرف سازد . « درمان با گیاهان »
نسخه شماره 12 : بوئیدن سیاه دانه جهت سردرد مزمن و باز کردن بینی مفید است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 13 : مقدار 12 گرم گل اقاقیا را در یک لیوان آب جوش ، دم کرده قبل از نهار و شام استکان بنوشید . « گیاه درمانی »
نسخه شماره 14 : استنشاق بوی ریحان له کرده برای رفع سردرد مسافرین مفید است .« غذا و شفا »
نسخه شماره 15 : خوردن تخم گشنیز بو داده به مقدار 2 تا 5 گرم درمان کننده سردرد می باشد . « غذا و شفا »
نسخه شماره 16 : اگر شیره اسفناج را با شکر آمیخته کنند و بخورند درد تسکین یابد . « جلد چهارم زشته مرواری »
نسخه شماره 17 : اگر جوشانده عناب را میل نمایند مفید است . « جلد چهارم زشته مرواری »
نسخه شماره 18 : چنانچه تارونه یا غنچه خرما را با مواد جوف آن نیم کوب کرده با هم وزن روغن زیتون مخلوط کرده ، سه چهار روز ، روزی چند بار بهم بزنند تا یکنواخت شود ، داروی خوب جهت معالجه سردرد است . « شناخت خوراکیها »
نسخه شماره 19 : برسی های مختلف نشان داده است که ریشه گیاه یاس چمپا یاسمن چمپا : برای رفع سردرد مصرف می شود . « جلد دوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 20 : دم کرده 20 تا 30 در هزار برگ و سرشاخه گلدار گیاه حب القلب به عنوان رفع سردرد بکار می رود . « جلد دوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 21 : امروزه دم کرده 20 تا 40 در هزار برگ و سرشاخه گلدار گل آفتاب پرست را به مقدار 2 تا 3 فنجان در روز به عنوان رفع سردرد بکار می برند . « جلد دوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 22 : مصرف مقادیر کم فلفل سبز ، اگر توأم با مقوی های تلخ دیگر بکار رود ، در درمان سردردهای یکطرفه بکار برده می شود . « جلد دوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 23 : ضماد پیاز له شده ، اگر در ناحیه پیشانی قرا رداده شود ، سردرد و سردردهای یکطرفه میگرن : را مرتفع می سازد . « جلد سوم گیاهان دارویی »
نسخه شماره 24 : شیره برگهای گیه شبدر را برای معالجه سردردی که در اثر سوء هضم عارض شده باشد استعمال می نمایند .
دستور تهیه : یک یا یک قاشق و نیم از برگهای این گیاه را در یک فنجان آب جوش بریزند و روزانه 1-2 : فنجان آنرا بیاشامند . « درمان با گیاهان »
نسخه شماره 25 : برای معالجه صداع سردرد : پاها را با شیره گرم گل بابونه بطریق زیر شستشو می دهند :
مقدار چهار مشت از گل بابونه را در یک لیتر تا یک لیتر و نیم آب گرم می ریزند و شب قبل از خواب در حالی که داغ باشد آنرا استعمال می نمایند . بعد پاها را خشک می کنند و به وسیله پارچه پشمی آنها را می پوشانند تاعرق کند . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 26 : آب لیمو دردسر را تسکین داده از بین می برد . « اسرار خوراکیها »
نسخه شماره 27 : چون آجر آب ندیده را زیاد در آتش تابیده در شراب اندازند و تکرار کنند که شراب را جوش آورده بخار نماید و سر بر روی آن گرفته ، بخور بدهند سردردهای کهنه را به غایت مفید و مجرب می باشد . « تحفه حکیم مؤمن »
نسخه شماره 28 : چون یک جزء اسفند را با سی جزء آن شراب انگور بجوشانند تا به یک چهارم رسد و روزی دو استکان ، تا سی روز بخورند جهت رفع سردردهای مزمن بیمانند می باشد . « تحفه حکیم مؤمن »
نسخه شماره 29 : خوردن هر صبح و عصر از پخته باقلی سردرد کهنه را رفع می کند . « تحفه حکیم مؤمن »
نسخه شماره 30 : مقدار 2 تا 4 گرم بارهنگ بصورت دم کرده یا جوشانده ملایم میل شود . « درمان با گیاهان »
نسخه شماره 31 : بیمار مقدار 6 تا 15 گرم اسطوخودوس را در مقداری آب جوشانده ، صبح و ظهر و شب یک استکان با کمی قند میل نماید . « گیاه درمانی »
نسخه شماره 32 : خوردن سعد که به فارسی آن را مشک زمین گویند سردرد شدید را معالجه می کند . « نسخه شماره شفا »
نسخه شماره 33 : گل سرخ خوردنش برای دردسر مفید است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 34 : برگ بید درد سر را دفع می کند . مقدار خوراک برگ بید 13 مثقال است البته با شکر بخورند : . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 35 : خوردن شیرین بیان دردسر را دفع می کند . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 36 : پیاز عنص پیاز اسقیل : برای درد سر مفید است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 37 : اسفناج پخته و غذاهای با اسفناج ترکیب شده ساده یا ترشی دار که با روغن بادام شیرین و با کره تازه گاو پخته شده باشد برای صداع دردسر : نافع است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 38 : خوردن بید مشک مسکن صداع سردرد : است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »
نسخه شماره 39 : مالیدن مرّمکی جهت دردسر مزمن بکار می رود .« نسخه شماره شفا »
سردرد ـ دوار سر
اگر درد در وسط سر باشد :
الف : پارچه کتان را به روغن گل سرخ و سرکه و یا شیر دختر منظور زنی است که دختر شیر می دهد : تر کنند و بر سر گذارند .
ب : مالیدن پوست نارنج و سرکه بر سر بسیار مفید است .
2ـ اگر درد در جلو و پیش سر باشد :
باید گلاب و قند و آب لیمو و آب آلو و تمر هندی میل کنند . در ظهر شربتع عناب و گشنیز و شام آش ماش و عدس میل کنند .
3ـ اگر سردرد همراه با تلخی دهن و زردی رنگ صورت و زردی ادرار باشد :
باید صندل را به آب گشنیز مالیده و گل نیلوفر بو کنند و تمر هندی و آلو بخارا و خیار ترش و شربت نارنج هر کدام فراهم شود میل کند و غذا آش کشک یا آش جو میل کند .
4ـ اگر پشت سر درد کند و همراه آن رنگ صورت سفید بوده و آب دهان بسییار باشد :
باید مربای هلیله بخورند و آنگاه آب شبت خورده و به حمام برود و یا آب ترب بخورد و قی کند و بعد آب شبت بخورد و حمام برود .
5ـ اگر سردرد از آفتاب باشد :
باید گل ختمی و لعاب اسفرزه بمالند .
6ـ اگر سردرد از حمام باشد :
باید شربت غوره یا شربت لیمو میل کنند .
7ـ اگر سردرد از سرما باشد :
باید مرمکی با روغن زیتون یا کنجد حل کنند و بمالند .
8- برای رفع سردرد شدید :
باید سرکه را داخل قهوه کرده میل کنند .
9- برای رفع سردرد کهنه مزمن :
باید مرمکی را در آب حل کنند و بر سر بمالند .
10- برای دردسر و شقیقه :
باید اکلیل الملک کوبیده را با آب خیس کنند و بمالند .
11- برای دردسری که از آفتاب حادث شده باشد :
سرکه با روغن گل سرخ مفید است .
دستور ساختن روغن گل سرخ : گل سرخ را در آب بجوشانید و بعد صاف کنید سپس آب گل سرخ را در روغن کنجد یا روغن زیتون بقدری بجوشانید که آب تمام شود و روغن گل سرخ بماند .
12- برای درد سر حادّ :
گلاب و بوئیدنش مفید است .
13- برای دردسر مزمن و کهنه :
بوئیدن سیاه دانه ، مفید است .
14- برای دوارسر :
اسفناج با پاچه بره یا بزغاله بپزند و بخورند ، نافع است .
15- برای دفع صداع حاد سردردی که از حرارت زیاد باشد : برگ درخت انگور نافع است . « راهنمای نجات از مرگ مصنوعی »

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

چگونه از کبد خود مراقبت کنیم

چگونه از کبد خود مراقبت کنیم؟ --

 

 

بزرگترین و پیچیده ترین ارگان بدن كبد است. كبد بزرگترین غده بدن نیز محسوب می گردد. كبد در قسمـت راسـت شكم و زیر قفسه سینه درست زیر دیافراگم قرار دارد. كبد مخروطی شكل بوده و سطحی صاف، نرم و لاستیك مانند دارد. رنگ آن قهـوه ای متـمـایل بـه قـرمز تـیـره است. كبد از دو بخش بنام لوب بزرگ وكوچك تشكیل یافته است. وزن آن از ۱.۲ تا ۲.۵ كیلوگرم متغیر بوده و با ابعاد ۲۰ سانـتـی مـتـر طـول در ۱۷ سانتی متر عرض و ضخامت ۱۲ سانتی متر است. قسمت اعظم كبد از سلول هایی موسوم به هپاتوسیت ها تشكیل یافته است. كاركردها و وظایف متعدد كبد آن را به یك عضو بسیار حیاتی و مهم تبدیل ساخته است.
● وظایف كبد را میتوان اینچنین برشمرد:
۱) كبد مسئول بیش از ۵۰۰ كارد كرد حیاتی در بدن است.
۲) بیش از یك لیتر خون در هر دقیقه از طریق كبد فیلتر میشود.
۳) تفكیك مواد مغذی از مواد زاید. سم زدایی، تجزیه مواد شیمیایی و یا تبدیل مواد شیمایی سمی و غیر قابل دفع به مواد غیر سمی و قابل دفع. (متابولیزه كرده و غیر فعال كردن سموم)
۴) یك كبد سالم قادر است ۱۰۰ درصد باكتریها و سموم را پیش از آنكه به جریان عمومی خون بدن راه یابند، از بدن دفع كند.
۵) در حفظ تعادل و تنظیم هورمونهای بدن نقش دارد.
۶) در ذخیره سازی و متابولیسم چربیها، كربوهیدراتها و پروتئینها نقش دارد.
۷) محل ذخیره گلوكز (قند) خون است. كبد گلوكز را تبدیل به گلیكوژن كرده و در خود ذخیره میكند. در صورت نیاز مجددا گلیوكوژن را تبدیل به گلوكز كرده و به جریان خون وارد میسازد.
۸) محل ذخیره چربیها، ویتامینها (به ویژه ویتامینهای A,D,E,K,B۱۲)، املاح معدنی (آهن، فولات، مس) و سایر مواد مغذی.
۹) كبد یك كارخانه بیوشیمایی است:
▪ سنتز آلبومین: پروتئینی كه تبادل آب میان خون و بافتهای بدن را تنظیم میكند.
▪ سنتز كلسترول: كبد تمام كلسترول مورد نیاز بدن را میسازد.
▪ سنتز فاكتورهای انعقاد خون.
▪ ساخت گلوگز از برخی آمینو اسیدهای خاص، گلیسرول و لاكتات.
▪ سنتز گلوبین: بخشی از هموگلوبین خون.
▪ سنتز فاكتورهای ایمنی سیستم ایمنی بدن.
▪ سنتز فسفولیپیدها و لیپوپروتئینها-سنتز تریگلیسیریدها از اسیدهای چرب و گلیسرول.
۱۰) كـبد صفرا را ترشح میكند. صفرا مایعی زرد متمایل به سـبـز اسـت. صفرا وظیفه كمك به گوارش و جذب چربیها و دفـع مــواد زاید را بر عهده دارد. تركیبات عمده صفرا شامل كلـسترول، فسـفولیپـیـدها، بـیـلی روبـیـن و املاح صفراوی اسـت. صـفـرا از طـریـق مجاری متعدد صفراوی كبد ابتدا در كیسه صفرا ذخیره شده و پس از مصرف مواد غذایی حاوی چــربی به روده كوچك تخلیه میگردد. كیسه صفرا یك ارگان گلابی شكل بوده كه به كبد متصل است.
۱۱) زدودن بیلی روبین از خون. طحال مسئول انهدام گلبولهای قرمز فرسوده و پیر است. از انهدام هموگلبوبین گلبولهای قرمز ماده ای زرد رنگ بنام بیلی روبین پدید می آید. اما این بیلی روبین نا محلول در آب در كبد به بیلی روبین قابل دفع تبدیل میگردد.
۱۲) دفع آمونیاك. آمونیاك حاصل از تجزیه پروتئینها یك ماده سمی خطرناك است كه كبد با تبدیل آمونیاك به اوره این ماده سمی را از طریق ادرار از بدن دفع میكند.
۱۳) كبد تصفیه خانه و پالایشگاه بدن است. هر چیزی كه مامیخوریم، میاشامیم، تنفس میكنیم و یا با پوستمان تماس می یابد سرانجام به كبد مان میرسد. كبد وظیفه تصفیه آلایندهای هوا، آفت كشها، دود سیگار، مواد شیمایی، الكل، مواد مخدرو تمام داروهای مصرفی ما را بعهده دارد. اگر كبد وجود نداشت داروها برای همیشه در بدنمان باقی میماندند و الكل هیچگاه از بدن دفع نمیگردید.
۱۴) در ۳ ماه نخست بارداری تولید گلبولهای قرمز در جنین منحصرا توسط كبد صورت میگیرد. از هفته ۲۴ بارداری به بعد مغز استخوان این وظیفه را بعهده میگیرد.
▪ بد كاركردن، سوء تغذیه و استرس بیش از حد به كبد ریشه اكثر بیماریهاست.
▪ تمام خون برگشتی از دستگاه گوارش كه حاوی مواد غذایی است ابتدا به كبد میرود. بنابراین تمام غذایی كه ما میخوریم توسط كبد پردازش میشود.
● یك مطلب جالب درباره كبد:
كبد از مقاومت، قدرت بازسازی و ترمیم خارق العاده ای برخوردار است. هرگاه كبد ۸۰ تا ۹۰ درصد سلولهایش را نیز از دست بدهد باز هم قادر است به وظایفش عمل كند. همچنین كبد قادر است خودش را بطور كامل احیاء و باز سازی كند. حتی اگر بخش عمده كبد با عمل جراحی برداشته شود، كبد پس از چند هفته قادر است كاملا خودش را بازسازی كند. از این رو در پیوند كبد تنها لوب بزرگتر كبد فرد سالم به بدن فرد دریافت كننده پیوند زده میشود كه پس از چند هفته هم اهدا كننده و هم دریافت كننده كبدشان بازسازی میگردد. اما كبد فنا ناپذیر هم نیست. سمومی مانند الكل، برخی داروها و ویروسهایی همچون هپاتیت B و C میتوانند آسیب دائمی به كبد وارد سازند.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

گریپ پروت

گریپ فروت در حفظ سلامت قلب و عروق بدن مفید است --

 

 

گريپ فروت ، اشتها را تقويت مي كند عمل هضم را آسان مي نمايد و جريان عصير (شيره) معدي و ترشح كيسه صفرا را سرعت مي بخشد.به گزارش سرویس بهداشت ودرمان خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، گريپ فروت، داراي ويتامين «ث» است. اين ويتامين در حفظ سلامت قلب و عروق بدن موثر است.


گريپ فروت، به توليد قند و مواد حياتي دستگاه بدن كمك مي كند. اگر گريپ فروت را صبح ناشتا بخورند، خواص ادرار آور آن زياد مي شود و سموم از بدن خارج مي كند.


این میوه خون را تصفيه مي كند و كليه و كبد را پاك مي نمايد. ضد خونريزي و بواسير است.


گريپ فروت ميوه اي خنك است و عطش را رفع مي كندو اختلال هاي مفصلي را درمان مي كند.


گريپ فروت، براي كساني كه موهاي سرشان مي شكند و كساني كه عفونت هاي ريوي و تب خيز دارند مفيد است.


این میوه علاوه بر مواد معدني (آهن و كلسيم) داراي ويتامين هاي آ، ب1، ب2، پ پ، ث است.مصرف مركبات به سبب داشتن ويتامين «ث» براي پيشگيري از سرماخوردگي توصيه مي شود.گريپ فروت نيز براي سرما خوردگي خوب است و در فصل زمستان مصرف فراواني دارد. اين ميوه آنتي اكسيدان و ليكوپن دارد، ولي مصرف آن به همراه برخي داروها (داروهاي ضد تشنج، ضد افسردگي و بي نظمي ضربان قلب) خطرناك است.آب گريپ فروت بر آنزيمهاي خاصي كه اين داروها در روده و كبد تجزيه مي كنند تأثير مي گذارد و سبب بروز عوارض جدي دارويي مي شود.

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

زیبایی پوست

-- تکنیک های جدید زیبا سازی و جلوگیری از پیری پوست  --

 

 

یکی از موثر ترین روش های حذف چین و چروک های ظریف صورت ، گردن ، جلوی سینه و پشت دست ها لیزر درمانی است برای این اقدام دو نوع لیزر وجود دارد .

توجه انسان به زیبائی و بحث پیری پوست و راههای مقابله با آن دانشمندان را تشویق به تحقیق و کشف راههای پیشگیری و مقابله با عوامل پیری پوست کرده و انسانهای علاقه مند به زیبائی و جوانی را درصدد استفاده از این کشفیات و پدیده های زیبا سازی مصمم تر ساخته است .
کشف ضد افتاب ها ، آنتی اکسیدانها ، آلفاهیدروکسی ها یا اسید های میوه و مواد آرایشی مختلف برای روشن تر نمودن پوست ، لایه برداری شیمیائی و فیزیکی ، فیلرها یا پرکننده های پوست ، بر طرف کنند ه های چین و چروک صورت اعمال مختلف جراحی زیبائی پوست ، بینی ، پلک ها و بالاخره انواع لیزرهای مخصوص پوست با کاربردهای مختلف در دسترس بشر قرار گرفته اند که با کمک آنها درمان خیلی از بیماریهای پوست که در قرن بیستم مقدور نبود ، اکنون با کمک تکنولوژی جدید ممکن شده است .
الف : لیزرها :
۱-لیزر حذف یا کاهش موهای ناخواسته Hair Reduction Laser
وجود موهای زائد مشکلاتی را برای افراد بوجود می آورد . هیچکدام از روش های متنوعی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته اند دائمی نبوده اند . امروزه آسانترین ، سریعترین و کم هزینه ترین روش دائمی حذف یا کاهش موهای ناخواسته در خانم ها و آقایان استفاده از لیزر است . حذف موها با روش لیزر به طول موج دستگاه ، قطر و رنگ مو ، رنگ پوست ، زمینه هورمونی و ژنتیکی فرد بستگی دارد . تابش اشعه لیزر موجب تجمع انرژی و ایجاد حرارت در پیاز مو شده و منجر به تخریب آن می شود .
متقاضیان دریافت این روش درمانی ضمن تشخیص و درمان داروئی یا جراحی بیماریهای زمینه ای که اکثرا" هورمونی می باشد پس از انجام چند جلسه درمان با لیزر به فاصله هر ۴ تا ۶ هفته شاهد دستیابی به نتایج قابل قبولی خواهند بود .
۲-لیزر کاهش چین و چروک و جوشگاهها :
یکی از موثر ترین روش های حذف چین و چروک های ظریف صورت ، گردن ، جلوی سینه و پشت دست ها لیزر درمانی است برای این اقدام دو نوع لیزر وجود دارد . نوع غیر تخریبی که بدون ایجاد زخم و جراحت و با مکانیسم تحریک و فعال سازی سلولهای سازنده الیاف کلاژن و الاستین موجب بازسازی و ترمیم ظاهر پوست می شود و معمولا" سه جلسه درمان با فواصل یک تا دو ماه کافی است . سرعت درمان با این روش کند ولی از کار افتادگی و زخم وجود ندارد .
نوع دوم لیزر تخریبی یا تهاجمی است که از سطح به عمق با لایه برداری ظریف و از عمق به سطح با تحریک اجزاء سازنده و ترمیم کننده و افزایش جریان خون پوست اثر میکند ، با این نوع لیزر برجستگی ها و ناهمواریهای پوست نظیر خال برجسته ، زگیل ، اسکار ( جوشگاه) اکنه ، آبله مرغان ، سالک ، سوختگی ، محل بخیه جراحی نیز درمان می شود .
۳-لیزر کاهش و یا حذف اختلاف رنگدانه ای و خالکوبی :
با این تکنیک کک و مک و خالکوبی را که حاوی رنگدانه میباشند طی جلسات مکرر با فواصل ماهانه میتوان حذف نمود .
۴-لیزر درمان ضایعات عروقی مثل رگهای واریس سطحی و اسکاریهای برجسته محل جراحی و ترک های پوست بدنبال حاملگی یا سوختگی و یا خودبخودی قابل درمان است . تکنیکی است بدون عارضه و جراحت و با نتایج نسبتا" مطلوب .
ب- پرکننده ها یا فیلرها یا ژل ها که بعضا" به شکل سنتی کلاژن نامیده میشوند ، همه ما در چهره خود دارای خطوط طبیعی هستیم که با افزایش سن این خطوط عمیق تر و نمایان تر میشوند . شاید با دیدن این خطوط فکر کرده باشید که آیا راهی برای برطرف کردن آنها و بازگرداندن جوانی وجود دارد ؟ تزریق ژل یا کلاژن روشی مطمئن برای پر کردن چین و چروک ها ، خطوط اخم ، گونه گذاری و برجسته کردن لب ها است . این عمل بایستی توسط متخصص ماهر با تجربه صورت گیرد . قبل از تزریق احتیاج به آماده سازی خاصی نیست و بعد از تزریق ، پرهیز از دستکاری محل ، ماساژ ، گرما و سرمای شدید و رعایت بهداشت پوست محل تزریق لازمست .
۵-تزریق بوتاکس یا دیس پورت Botox ,Dysport :
این دارو نوعی بلوک کننده ( مسدود کننده ) محل اتصالی عصب حرکتی به عضله می باشد . این روش تحولی عظیم در زمینه رفع چین و چروک عمیق ناحیه پیشانی ، بین دو ابرو ، کنار و خارج چشم ها ، گونه ها و تا حدودی قسمت های میانی و تحتانی صورت و چین های عمودی و افقی گردن ایجاد نموده است .
اثر آن ۳ تا ۷ روز پس از تزریق ظاهر و ۴ تا ۶ ماه دوام می آورد و نیاز به تکرار تزریق تا چهار نوبت دارد ( تا تحلیل عضلات عامل اخم و حذف عادت فرد به اخم کردن دارد .) این دارو در کاهش تعریق کف دست و پا و زیر بغل انقباضات عضلات اطراف چشم و .... و رفع اسپاسم های شدید و مزمن در ستون فقرات و حتی درمان میگرن و بسیاری از اختلالات عصبی و چشمی نیز موثر است .تزریق با سرنگ انسولین ، بدون استفاده از بیحسی و بدون درد ، خونمردگی ، عفونت و نظایر آن ظرف چند دقیقه امکان پذیر است .
۶-پیلینگ یا لایه برداری :
روش درمانی برای حذف سلولهای مرده سطح پوست و کاهش منافذ ، لکه های سطحی ، چین و چروک ظریف ، جوشهای فعال ، آثار جوش های صورت و هموارتر نمودن پوست صورت ، گردن و دست ها می باشد . پیلینگ به دو روش انجام می شود .
الف – پیلینگ شیمیائی با اسیدهای میوه . از قدیم الایام بشر برای طراوت بخشیدن و جوانسازی پوست از عصاره میوه ها و گیاهان مختلف استفاده نموده و در حال حاضر استعمال اسیدهای میوه مثل سیب ، لیمو ، و اسید حاصل از نیشکر تحت عنوان آلفا هیدورکسی اسید بعنوان لایه بردار و ترمیم کننده و شفاف کننده سطح پوست مرسوم شده است . این فرآورده ها با غلظت های ۵۰ تا ۷۰% توسط پزشک در جلسات مکرر به فواصل سه تا چهار هفته مورد استفاده قرار میگیرد و نتایج مطلوبی دارد ، بعلت پوسته ریزی سطح پوست و ایجاد زخم سطحی مراقبت از نظر الودگی ها و آفتاب تا ده روز پس از پیلینگ ضروری است .
ب- پیلینگ فیزیکی : در این روش از دستگاهی بنام میکرودرم ابرژن استفاده میشود که لایه برداری ظریف و سطحی انجام میدهد . در این روش پودر نرم کریستال اکسید آلومینیوم در سطح پوست پخش شده و توسط دستگاه با مالش و مکش موجب پاکسازی سطح پوست می شود بدینوسیله ، کک و مک ، منافذ پوست ، لکه های سطحی ، چین و چروک های سطحی ، اسکارهای ناشی از آفتاب ، جوش جوانی ، آبله مرغان و سالک و جراحی تا حدودی حذف می شود . این روش نیاز به تکرار دارد ( معمولا" ۴ تا ۵ بار به فاصله یک هفته ) روش عمیقتر و موثر تر پیلینگ فیزیکی با لیزر انجام می شود .
۷-اندرمولوژی:
با گذشت زمان به دلیل کاهش جریان خون و کاهش کلاژن سازی ، پوست لطافت ، استحکام و مقاومت خود را از دست داده و در مناطقی مثل صورت و گردن شل و افتاده و در مناطقی مثل پهلوها و باسن و رانها دچار سفتی توام با ناهمواری می شود . ( نمای پوست پرتقالی ) که به حالت اخیر اصطلاحا" سلولیت گویند .
در تکنیک اندرمولوژی که با دستگاه های PM ,Alice ,LPG ........... انجام میشود حذف شبکه های جدید مویرگی ، حذف الیاف سفت تشکیل شده در لایه های زیرین پوست و بهتر شدن بافت همبند و چربی پوست صورت می گیرد و به این ترتیب شادابتر و جوانتر میشود ، در این تکنیک از نور مادن قرمز – حرکات مکشی – ویبراسیون یا لرزش و حرکات چرخشی استفاده شده ، ضمن افزایش قوام پوست سطح آن یکنواخت تر و هموار می شود . رفع غبغب و شلی پوست ، رفع افتادگی سینه و کاهش سایز نواحی باسن – شانه ها و رانها از دیگر موارد استفاده از این روش است .
۸- پاکسازی پوست : پوست شما زمانی سالم و شاداب است که عاری از آلودگی باشد ، لایه های فوقانی پوست ( اپیدرم) در یک دوره ۴ تا ۶ هفته ای تدریجا" با پوست اندازی نامحسوس تعویض میشود ، سلولهای مرده و شاخی شده سطح پوست پس از یک توقف چند روزه دفع می شوند و در خلال این دوره باعث تیره و کدر شدن پوست می شوند . پاکسازی پوست با حذف آلودگی ها و حذف سلولهای مرده از سطح پوست با استفاده از اشعه ماورا ء بنفش است . باا ستفاده از لامپ مادون قرمز گردش خون فعال شده و با ایجاد گرما و اتساع مویرگها باعث جذب بهتر مواد می شود .
هیدرودرمی : روشی عالی و موثر برای کم کردن خشکی پوست می باشد . با این عمل می توان موادی را که لازمه مرطوب نگهداشتن پوست هستند به لایه های عمیقتر وارد کرد . برای این کار مواد لازم را به پوست مالیده و از طریق الکترودهای مخصوص یونهائی که حامل مواد مفید هستند به پوست وارد کرد .

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

فواید بادام

-- خواص بادام --

 

 

بادام سينه را نرم مي كند.شير بادام براي رفع سرفه ، ناراحتي حنجره و تنگي نفس مفيد بوده و خلط آور است.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، بادام ملين بوده و روغن بادام ضد يبوست است مخصوصا از روغن بادام مي توان رفع يبوست براي بچه ها استفاده كرد .بادام براي درمان زخم روده ها و مثانه و اسهال مفيد است.

بادام بو داده مقوي معده بوده و قابض و تقويت كننده نيروي بدني است.

بادام را آسياب كرده و با عسل مخلوط كنيد براي درد كبد و سرفه مفيد است .

چغاله بادام لثه و ريشه دندان را تقويت مي كند.همچنین براي خشكي دهان مفيد است .

دم كرده پوست قهوه اي رنگ مغز بادام بهترين دارو براي تسكين درد و التهاب مجاري تنفسي است.

جوشانده برگ درخت بادام براي نارسایی كبد و كيسه صفرا مفيد است .

روغن بادام خواب آور است و بي خوابي را از بين مي برد .

براي صاف كردن سينه و نرم شدن روده ها و از بين بردن سرفه خشك بايد روغن بادام را با شكر و كتيرا مخلوط كرده و بخوريد .


روغن بادام را با آب گرم مخلو ط كنيد داروي خوبي براي رفع اسهال و دل پيچه بچه ها خواهد بود . ضمنا اين مخلوط سنگ مثانه را خارج كرده و ادرار كردن را آسان مي كند .

همچنین براي درمان نقرس و رفع خميدگي پيران ، مهره هاي پشت را با روغن بادام چرب كنيد .

 

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

http://www.zamime.ir/images/files/pii3yuqu0msjnedkyui6.png
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵ بعد از ظهر |

کیمیا

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۲ ساعت ۰ قبل از ظهر |

بازي با شعر (با اجازه از اساتيد شعر)

چنين گفت رستم به اسفنديار          كه من گشنه ام نان سنگك بيار

چنين گفت رستم به اسفنديار              كه من فوتباليستم توپي بيار

مزن بر سر ناتوان دست زور         كه روزي سرت ميشكند اي احمق بيشهور

ميازار موري كه دانه كش است      كه جدت در آفريقا هفت تير كش است

چ

 

چيستان:

آن چيست كه دوتا است سه تا نمي شود؟


.

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۲ بعد از ظهر |

موشي كه ميخواست سلطان بشه

يكي بود يكي نيود زير گنبد كبود غير از خدا هيچكس نبود در جنگل يك موش زبر وزرنگ بود كه خانه اش از همه رنگ بود ودر قلبش يك ارزو داشت وارزويش اين بود كه يك شير بشه يك شير بزرگ ومثل يك شير بزرگ وقوي بشه و در جنگل باشه موش هر شب خواب ميديد كه يك شير شده وزود از خواب پريد يك شب  كه داشت  خواب ميديد وتوي خوابش يكفرشته را ديد كه توي دستش يك عصاي طلايي بود ورنگ فرشته سفيد بود موش به فرشته گفت كه يك ارزو در دل دارد وفرشته گفت سه ارزو بكن ومن انها را براورده ميكنم موشه به فرشته گفت من ميخواهم يك شير بزرگ وقوي وسلطان جنگل باشم فرشته با عصاي طلايي يك ورد خواند وموشه تبديل به يك شير بزرگ و قوي شدوموش كه شير شده بود خيلي خوشحال بود واز كسي ترس نداشت توي جنگل با غرورو عشوه ناز را ميرفت  وهر حيواني كه او را ميديد فرار مي كرد وموشه   رفته بود كه اب بخوره صداي خر خري شنيد وسرش را بلند كرد وروبروي خود يك فيل گنده را ديد وموشه كه شير شده بود سرش را بالا گرفت وبراي فيل قيافه گرفت غرش بلندي كرد اما فيل ترسي نداشت وفرار نكرد واصلا به شير محل نگذاشت شير فيل را صدا كرد تا اورا ادب كند گفت اي فيل برو مگه نديدي من امدم من شير بزرگ وسلطان جنگل هستم وازبين همه شما من تك هستم از اينجا برو وگر نه من تورا يك لقمه ميكنم فيل كه از شير ترسي نداشت خرطومش را بالا كرد وشير را باخرطومش گرفت و آن  را روي هوا برد موشه كه شير شده بود شروع كرد به داد زدن  اما فيل هيچ توجه اي نميكرد وشير را پرت كرد انطرف وشير به درخت خورد شير كه زخمي شده بود وداشت ميلرزيد فرار كرد وحالا موش تو دلش ارزو ميكرد كه يك فيل باشد ودوباره فرشته امد پيش موش وگفت

 

پيامك

صدايم در برابر صدايت بي صداست ،چشمانم در برابر چشمانت نابيناست خنده هايم در برابر خنده هايت خاليست پس بدان بي تو هيچم تنهايم نگذار تا با تو هم آواز شوم/

قفس را مشكن تو مكن ازادم گر رهايم سازي بخدا خواهم مرد به زنجير تو عادت كردم بارهاي در فكر وقلب توام با تو احساس سعادت ميكنم بخدا خوشبختم تو محبت كن وبگذار تا عمر است من باشم چو اسيري به حريم قفست .

اگر تمام دردهاي دنيا را نردبان كني دستت به سقف دلتنگي من نميرسد

غروب غمت را به هر قيمت خريدارم                          چون طلوع شاديهايت را خواستارم.

 

 

 

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۴ بعد از ظهر |

گوناگون

دارچين

 

اگر روزانه پنج تكه دارچين را در دهان گذاشته وانها بمكد بعد از مدتي حافظه او هر چه را كه فراموش كرده است را بياد مياورد

هليله سياه

اگر كسي روزانه يك عدد هليله سياه بخورد رنگ سفيدي مو را بر خود نخواهد ديد البتهبستگي به  مزاج  فرد دارد

هليله زرد

اگر روزانه يكعدد هليله زرد را اگر بخوريم از ناراحتي معده وكيسه صفرا وجگر در امان خواهد بود

                    سنگ كليه

اگر سنگ كليه  دفع شده را بگيريم  درمواقعي كه دوباره بيماري كه شروع شود سنگ دفع شده را وتكه اي از ان را پودر كرده ودراب حل كند وبنوشد سنگ پاره پاره شده ودفع ميگردد.

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۱ ساعت ۸ قبل از ظهر |

پیامک
 

اگر هشت لایه ایزو گامت کنند هنوز ازت معرفت چیکه میکنه

هوای گریه داره رفتن تو طلوع ماهخ شد پیراهن تو

بالاترین ارتفاع برای مرگ من افتادن از نگاه توست پس نگاهت را از من نگیرای عزیز......

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳ بعد از ظهر |

گیاه فقیرا
۱-اگربرگ گیاه فقیرا را گرفته وانرا شکافته وماده ژل مانند ان میتوان بهعنوان یک ضد افتاب طبیعی از ان استفاده کرد

۲-اگر برگ فقیرا را گرفته و بر روی ان مقداری نمک پاشیده وانرا ولرم کرده وبر روی زخم ببندد ز خم سر

باز کرده وخوب میشود.

۳-اگر گیاه فقیرا را در باغچه منزل اگر بکاریم در ان منزل به حکم خداوند متعال از خزندگان از جمله مار وعقرب خبری نخواهد بود.

اگر کسی دچار غقرب گزیدگی شود۱-میتواند خود عقرب را گرفته وانرا سوزانده وخاکستر ان برجای گزیدگی ببندد۲-میتواندنصف لیمو ومقداری نمک ونوشادر قلمی را سائیده ونمک ونوشادر سائیده شده را برروی لیمو گذاشته وبر روی گزیدگی ببندد تا چند مرحله .

|+| نوشته شده توسط جابر ملکی در ۸۸/۰۵/۲۰ ساعت ۲۱ بعد از ظهر |